0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwota wolna od podatku pracownika - jak wpływa na wynagrodzenie?

Wielkość tekstu:

Obliczając zaliczkę z tytułu wynagrodzenia pracownika, pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia szeregu elementów. Jednym z nich jest tzw. kwota wolna od podatku pracownika. Przepisy, które jej dotyczą, na pierwszy rzut oka wydają się jasne, jednak jak wskazuje praktyka, pracodawcy często mają problem z jej prawidłowym określeniem.

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy zależy od dochodu uzyskanego w danym miesiącu oraz od dochodu uzyskanego narastająco od początku roku przez pracownika.

Bezpośredni wpływ na wysokość dochodu ma m.in. kwota zmniejszająca podatek, czyli tzw. kwota wolna.

Kwota wolna od podatku pracownika a PIT-2

Zaliczka na podatek jest co miesiąc pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem że pracownik złoży pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-2.

Pracownik oświadcza w nim, że:

  • nie otrzymuje się emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymuję emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek o pobieranie zaliczki bez jej zmniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany(-na) opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy.
  • wskazuje ten zakład pracy jako właściwy do stosowania zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy (art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

Deklaracji PIT-2 nie należy składać w kolejnym roku podatkowym, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia z poprzedniego roku nie uległ zmianie (art. 32 ust. 3a ustawy o PIT). Jeśli stan faktyczny określony w ostatnim oświadczeniu zmienił się w ten sposób, że pracownik zaczął osiągać dochody, od których oblicza się podatek z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek, np. pracownik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, to pracownik ma obowiązek poinformowania płatnika o zmianie stanu faktycznego.

Wysokość kwoty wolnej od podatku pracownika

W przypadku podatników, których dochody nie przekroczą górnej granicy progu podatkowego (120 tys. zł), kwota zmniejszająca podatek wynosi będzie 5100 zł rocznie, czyli 425 zł miesięcznie, analogicznie po przekroczeniu progu również kwota ulgi będzie uwzględniana.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi 5100 zł rocznie, czyli 425 zł na miesiąc.

Kwota wolna od podatku pracownika w 2022 roku 

Od 2022 roku zmieniła się kwota wolna od podatku. Zwiększenie kwoty wolnej do 30 000 zł powoduje jednoczesny wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł rocznie. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynika z tego, że jest to 17% z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 x 17%. Miesięcznie kwota zmniejszająca podatek wynosi 425 zł. 

W przypadku dochodu do 120.000 zł podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł.

Co ciekawe, kwota zmniejszająca podatek ma również przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym, którzy będą płacili podatek 32%.

Pracownik prowadzący działalność gospodarczą

Każdy podatnik rozliczający się według skali podatkowej ma prawo tylko do jednej kwoty wolnej od podatku. Dlatego też pracodawcę trzeba powiadomić o tym, że kwotę wolną od opodatkowania rozlicza się we własnym zakresie i nie należy wówczas w zakładzie pracy składać PIT-2.

Dwa zakłady pracy a kwota wolna od podatku pracownika

Jak wskazano, w składanym zakładowi pracy oświadczeniu PIT-2 pracownik określa, czy dany zakład pracy jest właściwy do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Do pomniejszania zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą może być upoważniony zatem tylko jeden zakład pracy, który stosuje ją w pełnej kwocie. Nie ma możliwości uwzględnienia kwoty wolnej w dwóch zakładach czy też dzielenie jej na pół.

Kwota wolna od podatku pracownika - zmiany do lipca 2022 roku

Od  lipca podatek będzie wynosić 12% czyli kwota wolna zostanie zmniejszona. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynika z tego, że jest to 12% z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 x 12%. Miesięcznie kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł. 

W przypadku dochodu do 120.000 zł podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł.

Kwota zmniejszająca podatek ma również przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym, którzy będą płacili podatek 32%.

Kwota wolna od podatku pracownika - zmiany do stycznia 2023 roku

Od stycznia 2023 roku będzie możliwe upoważnienie nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS-u) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł). Oznacza to, że podatnik będzie mógł „dzielić” 1/12 kwoty zmniejszającej podatek maksymalnie na trzy kwoty i trzech płatników. Będzie dokonywał tego na oświadczeniu, które uprawnia płatnika do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek o 300 zł;
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek o 150 zł;
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek o 100 zł.

Podsumowując gdy pracownik złoży PIT 2 wówczas pracodawca wyliczając wynagrodzenie zaliczka na podatek pomniejszy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Natomiast to od 2023 roku się zmieni bo pomniejszenia będzie można dokonywać o 1/12,1/24 i1/36 w zależności od tego jakie oświadczenie złoży pracownik.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów