0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwota wolna od podatku pracownika 2024 r. - jak wpływa na wynagrodzenie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obliczając zaliczkę z tytułu wynagrodzenia pracownika, pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia szeregu elementów. Jednym z nich jest tzw. kwota wolna od podatku pracownika. Przepisy, które jej dotyczą, na pierwszy rzut oka wydają się jasne, jednak jak wskazuje praktyka, pracodawcy często mają problem z jej prawidłowym określeniem.

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy zależy od dochodu uzyskanego w danym miesiącu oraz od dochodu uzyskanego narastająco od początku roku przez pracownika.

Bezpośredni wpływ na wysokość dochodu ma m.in. kwota zmniejszająca podatek.

Kwota wolna od podatku pracownika a PIT-2

Zaliczka na podatek jest co miesiąc pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem że pracownik złoży pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-2.

Nowy wzór PIT-2 (w wersji 9) zawiera wszystkie wnioski i oświadczenia podatnika, które mają wpływ na sposób ustalenia zaliczki na podatek dochodowy. Nowe dane zawarte we wzorze dotyczą:

 • Blok C – Oświadczenia podatnika składanego płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek;
 • Blok D – Oświadczenia podatnika składanego płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek – dotyczy podatników, którzy mają przyznane prawo do emerytury lub renty;
 • Blok E – Oświadczenia podatnika składanego płatnikowi o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko);
 • Blok F – Oświadczenia podatnika składanego zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
 • Blok G – Oświadczenia podatnika składanego płatnikowi w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy, czyli: ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152) – zaznaczając tę opcję, należy podać lata, w których ulga może być stosowana (ulga ograniczona jest do 4 lat), ulga dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153), ulga dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154);
 • Blok H  – Wniosku podatnika składanego płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
 • Blok I – Wniosku podatnika składanego płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu;
 • Blok J – Wniosku podatnika składanego płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Deklaracji PIT-2 nie należy składać w kolejnym roku podatkowym, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia z poprzedniego roku nie uległ zmianie (art. 32 ust. 3a ustawy o PIT). Jeśli stan faktyczny określony w ostatnim oświadczeniu zmienił się w ten sposób, że pracownik zaczął osiągać dochody, od których oblicza się podatek z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek, np. pracownik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, to pracownik ma obowiązek poinformowania płatnika o zmianie stanu faktycznego.

Kwota wolna od podatku pracownika 2024

Od lipca 2022 roku stawka procentowa podatku w przypadku skali podatkowej wynosi 12% czyli kwota wolna została zmniejszona. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynika z tego, że jest to 12% z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000,00 x 12%. Miesięcznie kwota zmniejszająca podatek wynosi 300,00 zł. 

Od stycznia 2023 roku jest możliwe upoważnienie nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS-u) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł). Oznacza to, że podatnik może „dzielić” 1/12 kwoty zmniejszającej podatek maksymalnie na trzy kwoty i trzech płatników. Będzie dokonywał tego na oświadczeniu, które uprawnia płatnika do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek o 300,00 zł;
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek o 150,00 zł;
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek o 100,00 zł.

Pracownik prowadzący działalność gospodarczą

Każdy podatnik rozliczający się według skali podatkowej ma prawo tylko do jednej kwoty wolnej od podatku. Dlatego też pracodawcę trzeba powiadomić o tym, że kwotę wolną od opodatkowania rozlicza się we własnym zakresie i nie należy wówczas w zakładzie pracy składać PIT-2.

Dwa zakłady pracy a kwota wolna od podatku pracownika

Podatnik może swobodnie decydować o zastosowaniu miesięcznej kwoty wolnej przez płatnika. Zamiast jednego płatnika może wskazać do trzech płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek. Zmiana ta jest korzystna szczególnie dla wieloetatowców z niskimi wynagrodzeniami. Do tej pory takie osoby mogły wskazać tylko jednego pracodawcę do stosowania zmniejszenia.

Kwota wolna od podatku pracownika - 2024 

Podatek wynosi 12%, a wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynika z tego, że jest to 12% z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000,00 x 12%. Miesięcznie kwota zmniejszająca podatek wynosi 300,00 zł. 

W przypadku dochodu do 120 000,00 zł podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600,00 zł.

Kwota zmniejszająca podatek przysługuje podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym, którzy będą płacili podatek 32%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów