0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwota zmniejszająca podatek u kilku pracodawców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Cały czas jestem zatrudniony w firmie “A”. Natomiast od 2023 roku będę podejmował zatrudnienie dodatkowo w firmie “B” dorywczo na umowę o pracę. W jaki sposób mogę rozłożyć kwotę wolną od podatku w wynagrodzeniu z tych dwóch firm aby nie stracić? Czy kwota zmniejszająca podatek w 2023 roku ulega zmianie?

Marcin, Warszawa

Nowe przepisy utrzymują kwotę wolną na poziomie 30 000 zł (dochód). Jednakże od lipca obniżeniu uległa kwota zmniejszająca podatek, w związku ze zmianą najniższej stawki skali podatkowej z 17% do 12%. Od 1 lipca 2022 roku kwota zmniejszająca podatek - wynosi 3 600,00 zł (30 000,00 zł x 12%). Konsekwencją innej kwoty zmniejszającej podatek wynoszącej 3 600 zł jest odpowiadająca jej kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek wynosząca 300 zł (1/12 x 3 600 zł = 300 zł).

Kwota zmniejszająca podatek 

Dodatkowo od 1 stycznia 2023 roku będzie możliwe złożenie oświadczenia o stosowanie zmniejszenia w podziale na maksymalnie trzech płatników (art. 31b ust. 2 ustawy o PDOF). Na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika jak i pozostałych podatników (umowa zlecenia, dzieło) wskazuje się zakład pracy uprawniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę:

  • 300 zł (1/12 x 3 600 zł) - w przypadku jednego pracodawcy,
  • 150 zł (1/24 x 3 600 zł) - w przypadku dwóch pracodawców,
  • 100 zł (1/36 x 3 600 zł)  - w przypadku trzech pracodawców.

Podatnik będzie mógł swobodnie decydować o zastosowaniu miesięcznej kwoty wolnej przez płatnika. Zamiast jednego płatnika będzie mógł wskazać do trzech płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek.

Zmiana ta będzie korzystna szczególnie dla wieloetatowców z niskimi wynagrodzeniami. Do tej pory takie osoby mogły wskazać tylko jednego pracodawcę do stosowania zmniejszenia. Po zmianach podatnik będzie mógł złożyć takie oświadczenie aż u 3 płatników, dzięki czemu kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki będzie stosowana u każdego z pracodawców.
 

Kto może skorzystać?

Aby skorzystać z tego rozwiązania należy złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia. A można to zrobić jeżeli:

  1. łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
  2. w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek lub gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Co ważne, w przypadku uzyskiwania przez podatnika w danym miesiącu od tego samego płatnika przychodów z różnych tytułów, płatnik stosuje do tych przychodów osobne oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia. Należy przy tym pamiętać, że łączna kwota zmniejszająca uwzględniona w tym miesiącu przez tego płatnika nie może przekroczyć kwoty wskazanej w oświadczeniach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów