Poradnik Przedsiębiorcy

Wynagrodzenie minimalne za grudzień płatne w styczniu - składki ZUS

Zatrudniam pracownika na umowę o pracę na pełny etat, od połowy ubiegłego roku. Wypłaty dokonywane są do 10 dnia następnego miesiąca. Od stycznia wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2100 zł. Jednak w styczniu mój pracownik dostał wypłatę za grudzień, gdzie kwota wynagrodzenia wynosiła 2000 zł. Podczas składania deklaracji do ZUS, dowiedziałem się że powinienem mieć w raporcie RCA za styczeń rozliczone składki od kwoty 2000 zł. Pracownik ZUS wprowadził korektę w mój raport. W związku z tym nasuwają się pytania: Po czyjej stronie stoi błąd? Czy pracownik ZUS miał rację?

Adam, Wrocław

 

W sytuacji, gdy wynagrodzenie za pracę wykonaną w grudniu 2017 r. zostanie wypłacone pracownikowi w styczniu 2018 r. w kwocie 2100 zł, to ustalając czy jego przychód wyniesie co najmniej wynagrodzenie minimalne za pracę, bierze się pod uwagę przepisy obowiązujące w grudniu 2017 r. Wynika to z art. 80 K.p, w którym mowa jest o tym, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Nie powinno ono zależeć od daty wypłaty.

Do ostatniego dnia grudnia 2017 r. wynagrodzenie minimalne za pracę wynosi 2000 zł. Pomimo, iż będzie wypłacone w styczniu 2018 r. przyjmuje się, że pracownik osiągnął przychód w kwocie wynagrodzenia minimalnego.

Reasumując, w deklaracji ZUS za styczeń naliczane są składki z wynagrodzenia za pracę wykonaną w grudniu. W grudniu obowiązywało wynagrodzenie minimalne 2000 zł. Nie ma Pan zatem obowiązku wypłacania za grudzień wynagrodzenia w kwocie 2100 zł.