0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Etat i działalność - rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z rozwojem przedsiębiorczości i większą świadomością Polaków w zakresie biznesu coraz więcej osób pracujących na etacie decyduje się dodatkowo na prowadzenie własnej firmy. Jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla tych, dla których praca na etacie nie jest wystarczająca zarówno pod względem finansowym, jak i samorealizacji. Jak w takim wypadku wygląda rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek

Rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek w 2024 roku

Na skutek zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie swoich dochodów skalą podatkową mogą korzystać z wyższej kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ od stycznia 2022 roku została podniesiona wartość kwoty wolnej od podatku z 8.000 zł na 30.000 zł. Kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 zł obowiązuje również w 2024 roku.

Co więcej, zmianie uległ również próg I progu podatkowego, który od 2022 wynosi 120.000 zł. W związku z tym skala podatkowa w 2024 roku kształtuje się następująco:

  • dochody do 120.000 zł - 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł,
  • dochody powyżej 120.000 zł - 15.300 + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi 3.600 zł ponieważ jest to 12% kwoty wolnej od podatku czyli 12%*30.000 zł.

Rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek do końca 2021 roku

Do końca 2021 roku skala podatkowa na gruncie kwoty zmniejszającej podatek oraz progów podatkowych kształtowała się następująco:

  • dochody do 85.528 zł - 17% minus kwota zmniejszająca podatek 525,12 zł
  • dochody powyżej 85.528 zł - 14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Obowiązujący do 31 grudnia 2021 roku art. 27 ust. 1a. ustawy o PIT, wskazywał, że kwota zmniejszająca podatek, odliczana w zeznaniu rocznym wynosi:

"1) 1.360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł;

2) 1.360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) ÷ 5.000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;

3) 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) ÷ 41.472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł."

Na takich samych zasadach opodatkowany jest dochód z etatu.

Wartość 525,12 zł to kwota zmniejszająca podatek, przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Etat i działalność wg skali podatkowej

Pracownik rozpoczynając pracę na etacie wypełnia PIT-2, w którym informuje swojego pracodawcę o tym, że:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT;
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Jeżeli etatowy pracownik rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, wówczas ma obowiązek poinformowania o tym swojego pracodawcy. Jest to bardzo istotne, bowiem kwota zmniejszająca podatek powinna być odliczana w ramach jednego tytułu, przy czym należy pamiętać, że pierwszeństwo ma w tym przypadku działalność gospodarcza, a nie jakby się mogło wydawać - etat. Obowiązek taki wynika pośrednio z art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Etat i działalność - rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek w wFirma.pl

W systemie wFirma.pl wyliczając zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych przez zakładkę START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK uwzględniana jest automatycznie kwota zmniejszająca podatek do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Po jego przekroczeniu od nadwyżki ponad 120.000 zł uwzględniona jest stawka 32%. Podgląd wyliczeń zaliczki możliwy jest po kliknięciu na opcję ZOBACZ SZCZEGÓŁY WYLICZENIA.

rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów