Poradnik Przedsiębiorcy

Etat i działalność - rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek

Wraz z rozwojem przedsiębiorczości i większą świadomością Polaków w zakresie biznesu coraz więcej osób pracujących na etacie decyduje się dodatkowo na prowadzenie własnej firmy. Jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla tych, dla których praca na etacie nie jest wystarczająca zarówno pod względem finansowym, jak i samorealizacji. Jak w takim wypadku wygląda rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek

Rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek 

Opodatkowanie dochodu firmy wg skali podatkowej

Zakładając własną działalność przyszły przedsiębiorca ma do wyboru klika form opodatkowania osiąganych przez siebie dochodów. Jedną z nich są zasady ogólne, gdzie wyróżnia się skalę podatkową:

  • dochody do 85.528 PLN- 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 PLN
  • dochody powyżej 85.528 PLN - 14.839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85.528 PLN

Na takich samych zasadach opodatkowany jest dochód z etatu.

Uwaga!

556,02 PLN to kwota zmniejszająca podatek, przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Etat i działalność wg skali podatkowej

Pracownik rozpoczynając pracę na etacie wypełnia PIT-2, w którym informuje swojego pracodawcę o:

  • nieotrzymywaniu emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nieosiąganiu dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nieosiąganiu dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 updof: z działalności gospodarczej o której mowa w art. 14 lub z najmu lub dzierżawy,
  • nieosiąganiu świadczeń pieniężnych wypłacanych z FP lub FGŚP.

Jeżeli etatowy pracownik rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, wówczas ma obowiązek poinformowania o tym swojego pracodawcy. Jest to bardzo istotne, bowiem kwota zmniejszająca podatek powinna być odliczana w ramach jednego tytułu, przy czym należy pamiętać, że pierwszeństwo ma w tym przypadku działalność, a nie jakby się mogło wydawać - etat. Obowiązek taki wynika pośrednio z art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.