Poradnik Przedsiębiorcy

Etat i działalność - rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek

Wraz z rozwojem przedsiębiorczości i większą świadomością Polaków w zakresie biznesu coraz więcej osób pracujących na etacie decyduje się dodatkowo na prowadzenie własnej firmy. Jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla tych, dla których praca na etacie nie jest wystarczająca zarówno pod względem finansowym, jak i samorealizacji. Jak w takim wypadku wygląda rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek

Rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek 

Opodatkowanie dochodu firmy wg skali podatkowej

Zakładając własną działalność przyszły przedsiębiorca ma do wyboru klika form opodatkowania osiąganych przez siebie dochodów. Jedną z nich są zasady ogólne, gdzie wyróżnia się skalę podatkową:

  • dochody do 85.528 zł - 17% minus kwota zmniejszająca podatek 525,12 zł
  • dochody powyżej 85.528 zł - 14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Zgodnie z art. 27 ust. 1a. ustawy o PIT, Kwota zmniejszająca podatek, odliczana w zeznaniu rocznym wynosi:

"1) 1.360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł;

2) 1.360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) ÷ 5.000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;

3) 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) ÷ 41.472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł."

Na takich samych zasadach opodatkowany jest dochód z etatu.

525,12 zł to kwota zmniejszająca podatek, przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Etat i działalność wg skali podatkowej

Pracownik rozpoczynając pracę na etacie wypełnia PIT-2, w którym informuje swojego pracodawcę o:

  • nieotrzymywaniu emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nieosiąganiu dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nieosiąganiu dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 UPDOF: z działalności gospodarczej o której mowa w art. 14 lub z najmu lub dzierżawy,
  • nieosiąganiu świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeżeli etatowy pracownik rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, wówczas ma obowiązek poinformowania o tym swojego pracodawcy. Jest to bardzo istotne, bowiem kwota zmniejszająca podatek powinna być odliczana w ramach jednego tytułu, przy czym należy pamiętać, że pierwszeństwo ma w tym przypadku działalność gospodarcza, a nie jakby się mogło wydawać - etat. Obowiązek taki wynika pośrednio z art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Etat i działalność - rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek w wfirma.pl

W systemie wfirma.pl wyliczając zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych przez zakładkę START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK uwzględniana jest automatycznie kwota zmniejszająca podatek do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Po jego przekroczeniu od nadwyżki ponad 85.528 zł uwzględniona jest stawka 32% i nie brana jest pod uwagę kwota zmniejszająca podatek. Podgląd wyliczeń zaliczki możliwy jest po kliknięciu na opcję ZOBACZ SZCZEGÓŁY WYLICZENIA.

Rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek w wfirma.pl