0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-0 dla seniorów, czyli ulga dla pracowników w wieku emerytalnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wśród zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład od 1 stycznia 2022 roku na uwagę zasługuje ulga dla pracowników w wieku emerytalnym. Jest ona przeznaczona dla osób, które po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego zdecydują się na pozostanie na rynku pracy, rezygnując jednocześnie z pobierania emerytury lub renty rodzinnej. Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać szczegóły i dowiedzieć się czym jest PIT-0 dla seniorów!

PIT-0 dla seniorów – kto skorzysta ?

Zgodnie z art. 21 pkt 154 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są przychody otrzymane przez podatników po ukończeniu 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) uzyskane z:

  • umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej;
  • umowy zlecenia;
  • pozarolniczej działalności gospodarczej (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, ulga IP BOX)

– do wysokości 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Poza tym osoba taka mimo nabycia uprawnienia nie może otrzymywać:

  • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS-u; 
  • emerytury lub renty rodzinnej rolniczej z KRUS-u;
  • emerytury lub renty rodzinnej wojskowej;
  • emerytury i renty rodzinnej policyjnej oraz innych służb mundurowych, np. ABW, Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej oraz Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Ulga PIT-0 dla seniorów przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, wykonującym umowę zlecenia lub prowadzącym działalność gospodarczą, które mimo nabycia praw emerytalnych w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego nie pobierają świadczeń, lecz kontynuują zatrudnienie lub prowadzą działalność gospodarczą.

PIT-0 dla seniorów – ile wynosi ulga?

Pracownicy uprawnieni do ulgi, podobnie jak ci na działalności gospodarczej oraz umowie zleceniu, nie będą płacić podatku do wysokości 85 528 zł rocznie. Dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i prowadzącego działalność według skali oznacza to, że pierwszy podatek do zapłacenia wyjdzie po osiągnięciu kwoty 115 528,00 zł (85 528 zł + 30 000 zł kwota wolna).

Przykład 1.

Pani Maryla ma 62 lata i od dwóch lat pracuje bez pobierania emerytury. Jej wynagrodzenie brutto wynosi 4320,40 zł. Po wejściu w życie ulgi dla seniorów nie płaci ona podatku dochodowego, który wyniósłby 166 zł – wynagrodzenie pani Maryli od stycznia 2022 roku do czasu, gdy zdecyduje się przejść na emeryturę, będzie większe o 166 zł.

Ulga dla seniorów a składka zdrowotna

W związku z ulgą dla pracowników w wieku emerytalnym nasuwa się pytanie, czy będą oni płacić składki zdrowotne dopiero po przekroczeniu kwoty podlegającej opodatkowaniu.

Odpowiedź znajdziemy w art. 83 ust. 1–2b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wynika z niego, że kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od przychodu wolnego od podatku dochodowego „stanowi zaliczka na podatek dochodowy, obliczona zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

Pracownik w wieku emerytalnym, niepobierający emerytury podlega składce zdrowotnej również wtedy, gdy korzysta z ulgi PIT-0 dla seniorów. Zaliczka wynosi 9%, ale jej wysokość nie może być większa niż zaliczka na podatek dochodowy, jaka byłaby do zapłaty w grudniu 2021 roku.

Co zrobić, aby skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi, pracownik musi złożyć pracodawcy oświadczenie o spełnianiu warunków do skorzystania z niej, a więc niepobierania emerytury mimo posiadania do niej prawa. Pracownik pod groźbą odpowiedzialności karnej zobowiązuje się do poinformowania pracodawcy o każdej zmianie mającej wpływ na obliczanie podatku dochodowego.

Przykład 2.

Pani Ewa kończy 60 lat 31 maja 2022 roku i zamierza dalej pracować, nie występując do ZUS-u o emeryturę. W dniu osiągnięcia wieku emerytalnego złoży pracodawcy wniosek o spełnianiu warunków do skorzystania z ulgi dla seniorów. Od kiedy nie będzie miała naliczonego podatku?

Pracodawca ma obowiązek zastosowania ulgi dla seniorów od następnego miesiąca po złożeniu wniosku przez osobę uprawnioną.

Prawo do ulgi dla seniorów a ulga dla rodzin 4+

Przykład 3.

Pani Mariola w marcu 2022 roku kończy 60 lat i nie zamierza przechodzić na emeryturę, tylko dalej pracować. Jest rodzicem zastępczym dla czworga pełnoletnich dzieci do 25. roku życia, które nadal uczą się i studiują. Pani Mariola od stycznia 2022 roku korzysta z ulgi dla rodzin 4+, co oznacza, że nie płaci podatku dochodowego. Czy po przekroczeniu progu przychodów dotyczącego ulgi dla rodzin 4+ będzie mogla skorzystać z ulgi dla seniorów?

Nie. Ulga dla seniorów, podobnie jak ulga dla osób młodych do 26. roku życia oraz ulga dla rodzin 4+, polega na zwolnieniu od płacenia podatku do kwoty 85 528 zł, która może być jeszcze zwiększona o wysokość kwoty wolnej 30 000 zł, ale pracownik może skorzystać tylko z jednego rodzaju ulgi.

Można skorzystać tylko z jednej ulgi – albo ulgi dla seniorów, albo ulgi dla rodzin 4+.

Ulga dla seniorów a umowa o dzieło

Przykład 4.

Pan Michał jest dziennikarzem i współpracuje z wydawnictwem na podstawie umowy o dzieło. Czy po skończeniu 65 lat nie będzie płacił podatku dochodowego, jeśli zdecyduje się na dalszą pracę bez przechodzenia na emeryturę?

Nie. Ulga dla seniorów nie dotyczy umowy o dzieło, gdyż ta nie jest oskładkowana. Warunkiem skorzystania z ulgi dla seniorów jest posiadanie tytułu do ubezpieczeń, np. z umowy o pracę, zlecenia czy działalności gospodarczej, a więc wszędzie tam, gdzie obowiązkowo opłaca się składki na ubezpieczenie społecznie.

Ulga dla seniorów nie należy się osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło.

Ulga PIT-0 dla seniorów – korzyści

Ulga ma być zachętą dla pracowników, aby dłużej pozostawali na rynku pracy, a tym samym zwiększali poprzez opłacanie składek ZUS swoją przyszłą emeryturę.

Każdy miesiąc dodatkowej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego i jednocześnie braku pobierania świadczenia w znaczący sposób wpływa na wysokość świadczenia. Wiąże się to ze sposobem wyliczania emerytury przez ZUS, który polega na tym, że każdy ubezpieczony gromadzi na swoim koncie kapitał, który następnie dzielony jest na liczbę miesięcy, przez które emerytura ma być wypłacana. Liczba tych miesięcy to różnica pomiędzy średnim wiekiem przeżycia a wiekiem, w którym osoba przechodzi na emeryturę. Dlatego też każdy rok pracy dłużej bez pobierania świadczeń emerytalnych może zwiększyć emeryturę o 8 do nawet 15%. 

Ulga dla seniorów jest niewątpliwie ciekawą propozycją dla aktywnych zawodowo osób, które chcą pozostać w zatrudnieniu. Jak wiadomo, z wyliczeń ZUS emerytury mogą być bardzo niskie, a każdy rok zwiększa kwotę świadczeń, dlatego warto skorzystać z tej możliwości. Jest to też jedna z niewielu propozycji Polskiego Ładu, która w realny sposób wpływa na zwiększenie wynagrodzeń Polaków, bez obawy, że w zeznaniu rocznym trzeba będzie zaoszczędzone pieniądze zwrócić fiskusowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów