0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mały podatnik PIT - 2009

Wielkość tekstu:

Limit określający małych podatników dla celów podatku dochodowego określony jest w euro, dlatego też wartość ta w PLN uzależniona jest od średniego kursu euro z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego. 

Mały podatnik PIT - limit w roku 2009

W 2009 roku małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku (wraz z kwotą VAT należnego w przypadku czynnego podatnika VAT) nie przekroczył wartość:

od 2009-01-01 do 2009-05-21 - 800 000 euro w przeliczeniu na złotówki.
od 2009-05-22 do 2009-12-31 - 1.200.000 euro w przeliczeniu na złotówki 

W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy uwzględnić także wartość przychodu ze sprzedaży uzyskanej u zmarłego podatnika. 

Przeliczenia kwot należy dokonać zgodnie ze średnim kursem NBP ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego października 2008 roku. Uzyskaną wartość należy dodatkowo zaokrąglić do pełnych tysięcy.
W przeliczeniu na złotówki, limit 800 000 euro obowiązujący w 2009 roku wynosi odpowiednio:

 

od 2009-01-01 do 2009-05-21 - 800 000 x 3,3775 = 2 702 000 zł
od 2009-05-22 do 2009-12-31  - 1 200 000 x 3,3775 = 4 053 000 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów