Poradnik Przedsiębiorcy

MSP wykorzystuje aplikacje internetowe

Artykuł zewnętrzny

Autorka: Zuzanna Szymańska, www.qsg-company.com  

Zgodnie z danymi instytutu PMR Research aplikacje internetowe potrzebne są 82% firm - 64% z sektora MSP oraz 18% klientów korporacyjnych. Zwiększające się zainteresowanie oprogramowaniem w chmurze to większe wydatki na IT, a zatem i szansa dla producentów systemów informatycznych do powiększania udziału w tym rynku.

Oprogramowanie w modelu cloud to rozwiązanie optymalne zarówno dla dużych, jak i małych graczy rynkowych. Ekonomiczność tej decyzji zasadza się w systemach licencyjnych - miesięcznych lub dłuższych, dających dostęp do pożądanych przez przedsiębiorcę aplikacji internetowych w wybranym przez niego czasie. W końcu kupowanie lub samodzielne tworzenie systemów informatycznych to krok mało opłacalny w szybko zmieniającej się i ewoluującej branży IT.  Wybierając chmurę odpadają koszty utrzymania działów IT, serwerowni itp., a pozostają jedynie te newralgiczne, niezbędne w biznesowym świecie, jak konieczność inwestycji w komputery, laptopy czy urządzenia mobilne typu smartphone i tablet.

O tym, że znaczenie infrastruktury IT w życiu przedsiębiorstw ulega systematycznym wzrostom mówią analizy. Zgodnie z przewidywaniami firmy analityczno-doradczej Gartner globalne wydatki na usługi i produkty IT wzrosną w 2014 roku o 3,1% w stosunku do ubiegłego, osiągając poziom 3,8 biliona USD. Szczególnie istotne wzrosty prognozowane są w zakresie wydatków na oprogramowanie dla firm (o 6,8%), gdzie wartość rynku szacowana jest na 320 mld USD. Nie bez echa przejdą także usługi informatyczne, na które popyt wzrośnie o 4,5% i osiągnie poziom 963 mld USD.

Popularne aplikacje internetowe

Skąd te wzrosty? To wynik zwiększającej się dostępności, także cenowej, takich rozwiązań jak biznesowe aplikacje internetowe. Dziś nowatorskie technologie informatyczne pracują wielowymiarowo - jako narzędzia do zarządzania firmą, ale także budowy przewagi konkurencyjnej, zwiększania własnej efektywności oraz prowadzenia strategicznej komunikacji z kontrahentami i pracownikami. Popyt rynkowy połączony z szerokimi możliwościami producentów pozwalają na tworzenie rozwiązań o szerokim spektrum działania, wychodzących poza utarte schematy. Proponowane przez producentów oprogramowania warunki cenowe sprawiają, że ich posiadanie jest jak najbardziej realne i ekonomiczne z punktu widzenia możliwych do osiągnięcia oszczędności. Jednym z takich przykładów jest system e-Service, narzędzie przeznaczone do planowania, realizowania oraz monitorowania zadań w oparciu na technologiach webowych dedykowanych trzem uczestnikom procesów – koordynatorowi przyjmującemu zadania i delegującemu do ich wykonania, mobilnemu liderowi działającemu w terenie oraz klientowi, który składa zlecenie i śledzi postępy jego realizacji.

Dziś kluczowa dla przedsiębiorcy jest komunikacja oparta na mobilnych kanałach informacyjnych. Niezbędne są narzędzia wyposażone w mechanizmy dwustronnej synchronizacji danych, umożliwiające wymianę informacji w czasie rzeczywistym. Unikalne stają się aplikacje internetowe, które pozwalają na zdalną komunikację, przydatną szczególnie wtedy, gdy w projekt zaangażowanych jest wiele osób. Właśnie takie narzędzia przyciągają uwagę dzisiejszego przedsiębiorcy, zainteresowanego wyspecjalizowanym oprogramowaniem, możliwym do zastosowania na szeroką skalę.