Poradnik Przedsiębiorcy

Nie ma już limitu na reklamę

Od 1 stycznia 2007 r. nastąpiła zmiana dotycząca zaliczania wydatków reklamowych do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie koszty reklamy nie są objęte żadnym limitem i można zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Przed zmianą przepisów ustawa o podatku dochodowym jasno wskazywała, że maksymalny limit wydatków na reprezentację i reklamę, którymi można było obciążyć koszty uzyskania przychodów, wynosił 0,25% uzyskanego przychodu.

Limit ten odnosił się do przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Ustawodawca wyznaczył zatem roczną wartość wydatków jaką maksymalnie można było zaliczyć do kosztów uzyskania.