0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zryczałtowany podatek od przychodów ogranicza zakres świadczonych usług

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.), z grona uprawnionych podatników wyklucza bowiem wszystkich tych, którzy prowadzą działalność związaną m.in. z usługami:

 • doradztwa w zakresie zarządzania lasem
 • realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
 • licencyjnymi związanymi z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map, czasopism
 • licencyjnymi związanymi z nabywaniem praw do korzystania z gier i programów komputerowych
 • agencji informacyjnych
 • finansowymi i ubezpieczeniowymi
 • kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek
 • prawnymi, rachunkowo-księgowymi i doradztwa podatkowego
 • architektonicznymi i inżynierskimi; usługami badań i analiz technicznych
 • w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • detektywistycznymi i ochroniarskimi z wyłączeniem: robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem
 • kulturalnymi i rozrywkowymi
 • bibliotek, archiwów, muzeów
 • związanymi ze sportem, rozrywką i rekreacją.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów