0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2022

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem Ordynacji podatkowej obniżone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 50% stawki podstawowej. Zmiana ta nastąpiła po sześciu latach w których to obniżona stawka wynosiła 75% stawki podstawowej (okres obowiązywania od 01.01.2009 do 31.12.2015).

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2022

Prawo do skorzystania z niższego oprocentowania zaległości podatkowych mają podatnicy, którzy łącznie spełnią dwa warunki:

  • złożą prawnie skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

  • dokonają zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (50%) prezentuje poniższa tabela:

Okres obowiązywania

Wysokość stawki

od 8 września 2022

8,25%

od 8 lipca 2022 do 7 września 2022

8%

od 9 czerwca do 7 lipca 2022

7,5%

od 6 maja do 8 czerwca 2022

 6,75%
od 7 kwietnia do 5 maja 2022 6%
od 9 marca do 6 kwietnia 2022 5%
od 9 lutego do 8 marca 2022 4,25%

od 1 stycznia do 8 lutego 2022

4%

Na podstawie Ordynacji podatkowej nie uiszcza się odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, czyli 8,70 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów