0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urząd właściwy dla VAT i urząd właściwy dla PIT - czy zawsze te same?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest składanie odpowiednich deklaracji podatkowych do właściwego urzędu skarbowego. Ważne jest, aby jeszcze przed rozpoczęciem działalności, podatnik zorientował się, do którego organu podatkowego powinien dostarczać określone deklaracje, czyli - mówiąc bardziej fachowo - którym będzie urząd właściwy dla VAT a którym urząd właściwy dla PIT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - urząd właściwy dla PIT

Zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy o PIT, właściwym urzędem dla celów PIT jest urząd ustalony według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski, to wg. § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych, właściwość urzędu ustala się zgodnie z miejscem pobytu podatnika.

W odniesieniu do podatku dochodowego istnieje jeden wyjątek - opodatkowanie na zasadzie karty podatkowej. W tym przypadku właściwość urzędu skarbowego ustala się według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu CEIDG-1. Pozostałe formy opodatkowania, a zatem opodatkowanie na zasadach ogólnych (progresywna skala podatkowa i podatek liniowy) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, stosują wskazaną wyżej zasadę.

Od 2021 roku dla niektórych podatników mógł się zmienić urząd skarbowy, szczegóły w artykule: Zmiany we właściwości urzędów skarbowych od 2021 roku.

Szczególne sytuacje przy podatku dochodowym - zmiana miejsca zamieszkania

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zmieni miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego, zmieni się również urząd właściwy dla PIT. Wówczas właściwość urzędu skarbowego należy określić według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Należy pamiętać, iż zmianę miejsca zamieszkania, jak i zmianę właściwego urzędu skarbowego należy zgłosić w trakcie 7 dni od zaistniałej zmiany (za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1). 

Podatek VAT - urząd właściwy dla VAT

Odpowiednie przepisy odnośnie ustalenia właściwości urzędu skarbowego do rozliczania z VAT zawarte są w ordynacji podatkowej. Jednoosobowe działalności gospodarcze ustalają urząd właściwy dla VAT zgodnie z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, czyli dokładnie tak jak dla celów podatku dochodowego.

Szczególne sytuacje przy VAT - zmiana miejsca zamieszkania

Jeżeli dojdzie do zmiany miejsca zamieszkania, wówczas podatnik ma obowiązek zgłosić ten fakt na wniosku VAT-R, niezależnie od aktualizacji informacji na CEIDG-1. VAT-R należy złożyć do nowego urzędu skarbowego (urząd właściwy dla VAT będzie tym ze względu na nowe miejsce zamieszkania) w ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany.

Jeżeli podatnik zmieni właściwość urzędu skarbowego w trakcie okresu podatkowego, odpowiednim organem do rozliczeń z VAT jest ten, który był właściwy w ostatnim dniu tego okresu (czyli ostatni dzień miesiąca lub ostatni dzień kwartału).

Podsumowując obecnie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą rozliczają się w jednym urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (Uwaga: nie zameldowania a faktycznego zamieszkania czyli miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu). Zatem urząd właściwy dla VAT i urząd właściwy dla PIT to te same instytucje.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów