0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w 2010 r

Wielkość tekstu:

Złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wiąże się z koniecznością dokonania opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w 2010 r. Obowiązek ten wynika z art. 1 ust. 3 ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego, zgodnie z którym w Monitorze Sądowym ogłasza się:

  • wszystkie wpisy do KRS,

  • ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny,

  • inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

 

 

Rodzaj ogłoszenia

Wysokość opłaty

Ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:

- za ogłoszenie pierwszego wpisu

- za ogłoszenie kolejnych wpisów

500 zł

250 zł

Ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego, inne niż za ogłoszenie wpisu do KRS

500 zł

Inne ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków

Za jeden znak - 0,70 zł, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie.

Za użycie w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki, podkreśleń i wytluszczeń - opłatę zwiększa się o 30%.

Co ważne, przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia jego dotyczące.

 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów