Poradnik Przedsiębiorcy

Państwo członkowskie

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o VAT przez państwo członkowskie należy rozumieć państwo będące członkiem Unii Europejskiej.

Obecnie Unia Europejska liczy 28 państw członkowskich:

 1. Austria (1995)

 2. Belgia (1958)

 3. Bułgaria (2007)

 4. Chorwacja (2013)

 5. Cypr (2004)

 6. Czechy (2004)

 7. Dania (1973)

 8. Estonia (2004)

 9. Finlandia (1995)

 10. Francja (1958)

 11. Grecja (1981)

 12. Hiszpania (1986)

 13. Holandia (1958)

 14. Irlandia (1973)

 15. Litwa (2004)

 16. Luksemburg (1958)

 17. Łotwa (2004)

 18. Malta (2004)

 19. Niemcy (1958)

 20. Polska (2004)

 21. Portugalia (1986)

 22. Rumunia (2007)

 23. Słowacja (2004)

 24. Słowenia (2004)

 25. Szwecja (1995)

 26. Węgry (2004)

 27. Wielka Brytania (1973)

 28. Włochy (1958)