0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pieniądze na założenie firmy - 60 000 PLN

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Brak kapitału jest jedną z najczęstszych przeszkód, stojących na drodze do własnej firmy. Aby to zmienić, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego stworzyło nowy program, w ramach którego można uzyskać fundusze na własny biznes.

Program nosi nazwę “Nowy biznes - Wsparcie na starcie” i od września 2013 r. mogą z niego korzystać studenci ostatniego roku studiów i absolwenci z województw małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Wnioskodawca może uzyskać pożyczkę na kwotę do 60 000 zł. Co ważne, wsparcie to jest przeznaczone dla jednej osoby, ale nie dla jednej firmy - jeśli więc działalność chcą otworzyć dwie osoby uprawnione do skorzystania z programu, to firma może uzyskać nawet 120 000 zł. Dodatkowo, po 3 miesiącach od otrzymania wsparcia można starać się o kolejne 20 000 zł na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego. Jeśli zatrudniony będzie pracował na danym stanowisku co najmniej rok, część kosztów kredytu ulegnie umorzeniu.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest napisanie uproszczonego biznesplanu oraz podpisanie weksla własnego bądź uzyskanie poręczenia od dwóch osób fizycznych. Kredyt należy spłacić w ciągu 7 lat z możliwością odroczenia spłaty o rok. Oprocentowanie jest uzależnione od wysokości stóp procentowych NBP i wynosi ¼ stopy redyskonta weksli.

Obecnie uruchomiony etap programu ma charakter pilotażowy. Od początku 2014 r. wdrożona ma zostać jego dalsza część, obejmująca osoby z pozostałych polskich województw. O uprzywilejowany kredyt będą także mogły ubiegać się osoby, które prowadziły wcześniej własną działalność, pod warunkiem że od momentu jej likwidacji upłynął co najmniej rok.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów