Poradnik Przedsiębiorcy

Kapitał z banku dla firmy - kredyty, limity w koncie, karty kredytowe

Jesteś przedsiębiorcą i trapią Cię kłopoty finansowe? Zastanawiasz się skąd wziąć pieniądze? Z pomocą mogą przyjść banki. Wśród produktów bankowych polegających na możliwości pożyczenia pieniędzy znajdują się między innymi kredyty, karty kredytowe oraz konta z limitem zadłużenia. Mogą z nich skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z któregoś rozwiązania, zwróć uwagę, czym się różnią poszczególne produkty.

Kredyt gotówkowy

Kredyt to jeden z najbardziej znanych sposobów pozyskiwania środków z banku. Niestety, nie każdy może otrzymać takie wsparcie. Osoba zainteresowana uzyskaniem kredytu musi złożyć w banku wniosek, w którym wykaże swoją zdolność kredytową. W pewnych sytuacjach bank może wymagać poświadczenia poręczycieli, albo wykazania zabezpieczenia kredytu.

Kredyt udzielany jest na mocy umowy zawartej na piśmie pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą. Muszą się na niej znaleźć następujące informacje:

 • określenie stron umowy,

 • cel kredytu,

 • sposób udostępnienia pieniędzy kredytobiorcy,

 • wysokość kredytu,

 • waluta,

 • zasady powstania zobowiązania,

 • terminy i wysokość rat,

 • sposób spłaty,

 • oprocentowanie i prowizje,

 • warunki zmiany i rozwiązania umowy,

 • sposób kontroli spłat.

Kredyty udzielane są zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom. Najpopularniejsze formy kredytu prezentuje poniższa tabela.

 

Kredyty dla osób prywatnych

Kredyty dla przedsiębiorców

gotówkowy

krótkoterminowy w rachunku bieżącym

konsumencki

obrotowy

bezgotówkowy

inwestycyjny

hipoteczny

na inwestycje wskazane

budowlany

 

odnawialny

 

 

Kredyt w działalności gospodarczej może zostać udzielony na różną wysokość i w różnym celu. Może być wykorzystany na rozwój przedsiębiorstwa, zakup nieruchomości, zapewnienie płynności finansowej lub jako jednorazowy zastrzyk gotówki. Warto zaznaczyć, że właściciele niewielkich przedsiębiorstw nieposiadających osobowości prawnej nie muszą zakładać osobnego, firmowego konta. W takim przypadku mogą oni zaciągnąć kredyt firmowy w ramach konta osobistego. Należy wówczas pamiętać, że uzyskane w ten sposób środki muszą zostać przeznaczone na cele działalności gospodarczej.

W kontekście podatku dochodowego kredyt nie będzie stanowił przychodu, a jego spłata (raty) kosztu podatkowego.

 

Ważne!

Odsetki od kredytu, prowizje bankowe i wydatki związane z zabezpieczeniem kredytu mogą zostać uznane za koszty firmowe.

 

Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał skorzystać z rozliczenia odsetek od kredytu w kosztach uzyskania przychodu, musi pamiętać, że odsetki te należy wcześniej opłacić.

 

Ważne!

Podczas księgowania odsetek do podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik nie uwzględnia odsetek wynikających z terminów spłat, podanych w harmonogramie w umowie, ale wg daty rzeczywistego ich uregulowania.

 

Przy rozliczaniu opłaconych odsetek można wykorzystać wydruk z konta bankowego. Będzie on pełnił rolę dowodu wewnętrznego.

Wyjątkiem od tej zasady są odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego. W sytuacji, gdy przedsiębiorca najpierw zapłaci ratę, a dopiero później wprowadzi zakupiony środek trwały do ewidencji, to wartość początkowa środka trwałego ulegnie powiększeniu. Odsetki opłacone po dniu przyjęcia środka trwałego do użytkowania należy księgować bezpośrednio do kosztów w dacie ich uregulowania.

Karta kredytowa

Karta kredytowa w niektórych przypadkach może okazać się lepszym rozwiązaniem niż kredyt. Przede wszystkim przez wzgląd na natychmiastowy dostęp do środków. Dzięki skorzystaniu z karty kredytowej możliwe jest finansowanie bieżących zobowiązań i wydatków. Ponadto, chcąc skusić klientów, banki często oferują dodatkowe usługi dla posiadaczy kart kredytowych, takie jak: darmowe ubezpieczenie karty, zwrot części ponoszonych wydatków (money back), zniżki na zakupy.

Karta kredytowa wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy. W niektórych bankach nie jest wymagane nawet posiadanie w nim rachunku. Każda karta kredytowa posiada określony limit, zależny głównie od dochodów klienta i jego zdolności kredytowej. Wraz z limitem banki określają okres spłaty, który może obejmować nawet dwa miesiące. Jednak kiedy zostanie przekroczony, zostają naliczane bardzo wysokie odsetki.

 

Ważne!

Wybierając kartę kredytową, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania oraz długość okresu bezodsetkowego.


Wydatki poniesione za korzystanie z karty kredytowej można wliczyć w koszty działalności firmy.

Konto bankowe z limitem

Limity na kontach bankowych są przyznawane klientom posiadającym rachunki oszczędnościowo-rachunkowe, na które wpływają ich wynagrodzenia. Zależy on, tak samo jak w przypadku karty kredytowej, od osiąganego comiesięcznego dochodu wpływającego na konto. Spełnia funkcję tzw. rezerwy finansowej, która stanowi tanie i wygodne rozwiązanie pozwalające na opłatę bieżących zobowiązań, nawet gdy klienci nie posiadają własnych środków na koncie. Nie można przekroczyć kwoty określonej w limicie, ale można korzystać z niego wielokrotnie. Zaletą jest jego ekonomiczność, ponieważ odsetki naliczane są jedynie od kwoty zaciągniętego kredytu. Zadłużenie jest spłacane od razu przy kolejnym wpływie środków finansowych na konto, co często chroni to przed zbędnym naliczaniem odsetek.