0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szkolenia w małych firmach - skąd wziąć pieniądze?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Szkolenie pracowników to nieodzowny element rozwoju każdej firmy - zarówno dużej, jak i małej. O tym, że dobrze dobrane szkolenie to nieoceniona wartość dla całej firmy, jej właściciela oraz poszczególnych pracowników biorących w nim udział, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Tym, co blokuje przedsiębiorstwa z sektora MŚP w rozwijaniu swoich kompetencji jest wysoki koszt takich szkoleń, który często przerasta możliwości finansowe małej firmy. Skąd i jak uzyskać dofinansowanie na szkoleniadla pracowników?

Dofinansowanie na szkolenia w małych firmach - wsparcie ze strony urzędu pracy

W Polsce istnieje Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który co roku przekazuje określone kwoty dla 16 powiatowych urzędów pracy. Urzędy pracy mają za zadanie rozdysponować te środki na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

Wobec powyższego pracodawca może złożyć wniosek do urzędu pracy o przyznanie środków na cele szkoleniowe, kursy, czy podnoszenie kwalifikacji pracowników.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. 

Pracodawca może otrzymać środki KFS na szkolenia dla pracowników, jak i dla siebie w wysokości:

  • 80% kosztów szkolenia
  • 100% kosztów szkolenia - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych).

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Przyznane środki pracodawca może przeznaczyć na:

  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Od 2018 roku zainteresowani pracodawcy mogą również wystąpić o przyznanie środków na:

  • wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
  • wsparcie na szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na szkolenie do powiatowego urzędu pracy (pup) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. Dlatego też należy uważnie śledzić strony internetowe swoich urzędów.

Środki przyznane na dofinansowanie szkolenia stanowią pomoc de minimis.

Szkolenia w małych firmach ze wsparcia funduszy

Dofinansowanie na szkolenia można również uzyskać z funduszy unijnych - w tym celu dobrze jest uważnie śledzić harmonogram naborów wniosków na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Można tam znaleźć dofinansowanie na wiele obszarów, w tym np. na na szkolenia, usługi doradcze, coaching, studia podyplomowe, mentoring itd.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów