Ostatnie artykuły autora:

Prawo pracy

Praca w szczególnych warunkach - kto może liczyć na wcześniejszą emeryturę?

Osobom, które pracują w szkodliwych warunkach przysługują różne przywileje. Jednym z nich jest prawo do wcześniejszej emerytury. Jednak praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze musi posiadać pewne cechy, aby została za taką uznana!

29 czerwca 2022

Ubezpieczenie ZUS

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u za pośrednictwem płatnika

Osoba ubezpieczona, która miała wypadek w pracy lub stwierdzono u niej chorobę zawodową może starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Kiedy jest to możliwe i jakie warunki nalezy spełnić? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

17 czerwca 2022

Prawo pracy

Czy podwyżka bez aneksu jest zgodna z przepisami?

Wiadomo, że nie można zmienić warunków umowy o pracę na niekorzyść pracownika bez wprowadzenia procedury wypowiedzenia zmieniającego. Czy zatem podwyżka bez aneksu do umowy będzie zgodna z przepisami? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

15 czerwca 2022

Podatki dochodowe

Ulga dla klasy średniej w działalności gospodarczej - zastosowanie

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej spowodował duże obciążenia na podatników. Aby zminimalizować wielkość obciążeń, wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej. Sprawdź, Ile wynosi ulga dla klasy średniej dla przedsiębiorców oraz kiedy ją stosować?

13 czerwca 2022

Prawo pracy

Zwolnienie ze świadczenia pracy a prawo do trzynastki?

Pracownik sfery budżetowej nabywa prawo do trzynastki, pod warunkiem przepracowania u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Czy zawsze? Czy prawo do trzynastki przysługuje w sytuacji kiedy pracownik jest zwolniony ze świadczenia pracy? Sprawdź to!

7 czerwca 2022

Prawo pracy

Ewidencja czasu pracy - nie daj się zaskoczyć kontroli PIP

Pracodawca zatrudniający pracowników podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji czasu pracy. Czy ewidencja czasu pracy musi być prowadzona dla każdego? Jakie elementy powinna zawierać, żeby w razie kontroli PIP została uznana za poprawną? Przeczytaj!

31 maja 2022

Ubezpieczenie ZUS

Świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki - jak je rozliczyć?

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki są wykonywaniem określonych czynności przez wspólnika na rzecz spółki. Czy od tych świadczeń należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy? Przeczytaj w artkule!

26 maja 2022

Prawo pracy

Ulga dla pracowników z co najmniej czworgiem dzieci – kiedy przysługuje?

Osobom, które zdecydowały się na liczne potomstwo przysługują liczne ulgi i przywileje. Po wejściu w życie Nowego Ładu pojawiła się również ulga dla pracowników z co najmniej czworgiem dzieci, dzięki której rodzice nie muszą opłacać podatku. Sprawdź!

18 maja 2022

Urlopy i inne

"Wczasy pod gruszą" i inne świadczenia socjalne - na jakich zasadach są wypłacane?

Firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników, mają obowiązek założyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Świadczenia socjalne przyznawane są w zależności od sytuacji materialnej, rodzinnej bądź życiowej. Przeczytaj artykuł i dowiedź się więcej!

16 maja 2022

Prawo pracy

PIT-0 dla seniorów, czyli ulga dla pracowników w wieku emerytalnym

Ulga PIT-0 dla seniorów Jest przeznaczona dla osób, które po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego zdecydują się na pozostanie na rynku pracy, rezygnując jednocześnie z pobierania emerytury lub renty rodzinnej. Sprawdź na czym polega!

13 maja 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów