0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga bez PIT dla młodych nie dla przedsiębiorców i wykonawców dzieła

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z przywilejów z jakich mogą korzystać podatnicy jest tzw. ulga bez PIT dla młodych. Czy w związku z tą zmianą osoby do 26 roku życia zawsze będą zwolnione z podatku? Na czym polega ta ulga? Kto może z niej skorzystać? Na te pytania odpowiadamy w artykule.

Na czym polega ulga bez PIT dla młodych?

Ulga bez PIT dla młodych polega na zwolnieniu z opodatkowania przychodów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Obowiązuje ona niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Ulga bez PIT dla młodych obejmie przychody z pracy osób do 26 roku życia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Natomiast gdy zarobki przekroczą próg, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ulga bez PIT dla młodych obowiązuje tylko do poziomu pierwszego progu podatkowego (do kwoty 85 528 zł) w ciągu roku. Następnie od wynagrodzeń młodych powinien zostać odprowadzony podatek w wysokości 17%.

Ulga bez PIT dla młodych nie dla firm i umów o dzieło

Ustawodawca przewidział jedynie możliwość zwolnienia z podatku przychodów pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Czyli wyłączono z kręgu osób uprawnionych osoby, które decydują się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz są zatrudnione w ramach umów o dzieło.

Ten stan jest negatywnie komentowany, uznawany jest za niezasadny i niesprawiedliwy. Dlatego część ekspertów twierdzi że uzasadnione jest rozszerzenie osób uprawnionych do stosowania zwolnienia podatkowego o osoby zatrudnione na podstawie umów o dzieło, a także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Łączenie działalności z umową zlecenie

W obecnej sytuacji część osób aby skorzystać z ulgi chce przenieść część przychodów z działalności na umowę zlecenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy mają możliwość jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczenia pracy na podstawie umowy umowy zlecenie. Jednak przyjmuje się, że jest to możliwe tylko wówczas gdy umowa ta dotyczy czynności zupełnie innych niż te wykonywane w ramach prowadzonej działalności. Czyli jeśli umowa zlecenie ma taki sam zakres, jak charakter prowadzonej działalności to przychody ze zlecenia powinny być zaliczone do przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wśród radców prawnych w pojawiły się głosy, że przepisy nie zabraniają prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania umów zleceń tożsamych z charakterem wykonywanych czynności w firmie. W takim przypadku rozliczać powinno się na dwa sposoby, z działalności gospodarczej opłaca się podatek, z kolei zlecenie będzie od niego wolne. Jednak w takich sytuacjach należy pamiętać, że najlepiej jest wystąpić o indywidualne interpretacje urzędów. Dzięki czemu podatek zostanie obliczony poprawnie, a młody przedsiębiorca nie będzie ponosił konsekwencji finansowych.

Od umowy o dzieło korzystniejsza umowa zlecenie

Zgodnie z przepisami ulga bez PIT dla młodych nie obejmie umów o dzieło, czyli wynagrodzenie z ich tytułu będzie trzeba opodatkować. Wynika z tego, że od teraz korzystniejsze może być zawieranie umów zleceń ze studentem lub uczniem do 26 roku życia. Umowy takie nie stanowią podstawy do objęcia obowiązkowymi składkami ZUS, oraz w tym przypadku można będzie korzystać z ulgi bez pit dla młodych.

Może dojść do sytuacji, że część osób aby obniżyć koszty zatrudnienia będzie decydować się na podpisanie umowy zlecenie. Jednak należy pamiętać, że przedmiotem umowy o dzieło są czynności dające konkretny, namacalny rezultat zarówno materialny jak i niematerialny, a jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy. Natomiast w przypadku umowy zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej z należytą starannością i nie jest odpowiedzialny za jej efekt. Dlatego podczas wyboru rodzaju umowy należy wziąć pod uwagę również ten aspekt i decyzja powinna opierać się głównie na przedmiocie umowy, a nie zależeć wyłącznie od względów finansowych. W tym przypadku konieczne jest odpowiednie określenie zakresu obowiązków wykonawcy. Jeśli zostanie on błędnie ustalony wówczas urząd skarbowy naliczy podatek wraz z odsetkami od takiej umowy oraz może nałożyć karę finansową.

Przychody osób do 26. roku życia są automatycznie zwolnione z opodatkowania i osoby posiadające prawo do korzystania z ulgi bez PIT nie muszą składać oświadczeń w celu jej przyznania.

Przykład 1. 

Osoba w wieku 24 lat została zatrudniona na podstawie umowy o dzieło, otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 3000 zł, przy zastosowaniu standardowych kosztów uzyskania przychodu (20%) netto wyniesie: 22 592,00 zł. W związku z tym, że ulga bez PIT dla młodych nie obowiązuje w przypadku umów o dzieło to kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się.

Przykład 2. 

Student w wieku 24 lat został zatrudniony na podstawie umowy zlecenie i otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 3000 zł. Wynagrodzenie netto w tym przypadku będzie równe kwocie brutto, ponieważ student na umowie zlecenie zwolniony jest z obowiązku ubezpieczeniowego wobec ZUS (powinien posiadać ubezpieczenie z uczelni bądź "przy rodzicu") oraz obejmuje go ulga bez PIT dla młodych.

Podsumowują ulga bez PIT dla młodych obowiązuje wyłącznie w przypadku przychodów ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i z umowy zlecenia. Natomiast opodatkowane na dotychczasowych zasadach pozostaną dochody z umowy o dzieło oraz z własnej działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów