0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umorzenie długu - jakie korzyści z tego płyną?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zrzeczenie się z długu jest równoznaczne ze zwolnieniem z długu, co skutkuje wygaśnięciem zobowiązania. W przypadku, gdy wierzyciel umorzy dług, dłużnik jest wolny od jakiejkolwiek spłaty, tzn. wierzyciel nie ma już żadnego prawa do żądania od dłużnika spłaty w przyszłości. Czy wiesz jakie korzyści daje umorzenie długu

Kiedy można umorzyć dług?

Zrzeczenie się z długu jest równoznaczne ze zwolnieniem z długu, co skutkuje wygaśnięciem zobowiązania. W przypadku, gdy wierzyciel zdecyduje się na umorzenie długu, dłużnik jest wolny od jakiejkolwiek spłaty, tzn. wierzyciel nie ma już żadnego prawa do żądania od dłużnika spłaty w przyszłości

Kodeks cywilny przewiduje możliwość złożenia przez wierzyciela oświadczenia o zrzeczeniu się wierzytelności, które na gruncie wspomnianego przepisu traktowane jest w świetle prawa jako oferta (do momentu przyjęcia oświadczenia przez dłużnika). Warunkami dokonania takiego zabiegu jest akceptacja oświadczenia ze strony dłużnika. Co do formy owego oświadczenia ustawa nie przewiduje żadnych reżimów, jednakże dla celów dowodowych najrozsądniej jest sporządzić umowę w formie pisemnej. Jeżeli oświadczenie zostanie przyjęte przez dłużnika, poskutkuje to zwolnieniem go z długu, a tym samym wygasną wszelkie zabezpieczenia wierzytelności (zastaw, hipoteka, poręczenie).

Innym rodzajem umorzenia długu jest cofnięcie pozwu oraz zrzeczenie się roszczenia dochodzonego pozwem. W tym przypadku nie ma konieczności uzyskania zgody dłużnika. W efekcie umorzenie takie skutkuje powstaniem przychodu po stronie dłużnika. Przychód taki (należność główna) podlega opodatkowaniu.

Pozostałe możliwości zrzeczenia się długu

Odrębną możliwość uwolnienia się od długu stanowi jego przejęcie, które polega na tym, że na miejsce dłużnika wstępuje osoba trzecia. Skutkiem przejęcia długu przez inną osobę jest wygaśnięcie zaciągniętych zobowiązań względem dotychczasowego dłużnika. Przy czym świadczenie nadal trwa i pozostaje w formie niezmienionej. Wierzyciel nie ma już możliwości żądać niczego od swojego pierwszego dłużnika. Ważne jest, aby forma zawarcia umowy o przejęciu długu była pisemna, gdyż w innym przypadku będzie ona nieważna i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Umorzenie długu i płynące z tego korzyści 

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że umorzenie długu nie przynosi żadnych korzyści dla wierzyciela, a wręcz przeciwnie ponosi on tym sposobem same straty. Pewnie niektórzy zadadzą sobie teraz pytanie: jaki jest sens stosowania takiego rozwiązania? Otóż często dłużnik, od którego próbujemy wyegzekwować swoje należności, jest na skraju bankructwa. Cały proces ciągnie się latami bez jakiegokolwiek skutku, a jedynie wciąż naraża wierzyciela na ponoszenie kosztów prowadzenia postępowania. Umorzenie długu, choć wyda się to paradoksalne, może w tym przypadku przynieść więcej korzyści niż dalsze egzekwowanie długu. Chociażby za słusznością umorzenia długu przemawia fakt, iż wierzyciel może zaliczyć dług na poczet kosztów uzyskania przychodów. Należy mieć na uwadze, iż umorzenie długu dotyczy podstawowej kwoty, którą dłużnik pożyczył, jak i naliczonych odsetek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów