0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umorzenie długu - w jakich formach jest możliwe?

Wielkość tekstu:

Umorzenie długu polega na zrzeknięciu się wierzytelności, wobec czego ten dług wygasa. W przypadku umorzenia długu przez wierzyciela, dłużnik został zwolniony z obowiązku spłaty. Jeśli wierzyciel złoży oświadczenie o zwolnieniu z długu, nie ma już żadnego prawa, aby zażądać od dłużnika jakichkolwiek spraw. Ewentualna spłata długu stanie się dobrowolnym i niezależnym świadczeniem.

Skuteczne umorzenie długu 

Wedle art. 66 kodeksu cywilnego, oświadczenie o zrzeczeniu się wierzytelności traktowane jest jak oferta do czasu, aż dłużnik je przyjmie. Jednakże umorzenie długu nie może zostać podjęte tylko przez jedną ze stron. Wymagana jest także akceptacja oświadczenia przez dłużnika, mimo korzystnego zwolnienia. Ustawa jednak nie przewiduje określonej formy umowy pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Skutkiem zwolnienia z długu jest wygaśniecie zabezpieczeń wierzytelności, a więc zastawu, hipoteki, poręczenia.

Poza wyżej opisaną formą zwolnienia z długu, przepisy prawa dopuszczają także cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia, które następuje już bez zgody dłużnika. Umorzenie długu powoduje powstanie u dłużnika przychodu, który będzie podlegał opodatkowaniu. Jednakże przychodem podatkowym będzie tylko należność główna.

Inne formy zrzeczenia się długu

Przejęcie długu ma podobny charakter do samego zrzeczenia się. Polega ono na tym, że w miejsce dłużnika wstępuje osoba trzecia. W sytuacji przejęcia długu należności zaciągnięte przez dłużnika nie wygasają. Przeciwnie, wciąż trwa bez zmian w treści świadczenia. W tym przypadku wierzyciel nie może niczego żądać od poprzedniego dłużnika. W razie zaniedbania przy zawieraniu umowy o przejęcie długu formy pisemnej, umowa będzie nieważna, a co za tym idzie nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Dlaczego warto umorzyć dług?

Walka ze zbankrutowanym dłużnikiem może trwać wiele lat, a to niesie za sobą kolejne koszty. Umorzenie długu, paradoksalnie, może przynieść wierzycielowi większe korzyści, gdyż zyskuje sposobność na zaliczenie długu na poczet kosztów uzyskania przychodów. Warto pamiętać, że umorzenie długu dotyczy zarówno podstawowej kwoty pożyczonej, jak i naliczonych odsetek.

Autor: Mateusz Jakóbiak

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów