0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa leasingowa - o czym należy pamiętać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Powszechną praktyką stosowaną przez małe i średnie przedsiębiorstwa jest korzystanie z leasingu, ponieważ jest to forma o wiele tańsza od wzięcia kredytu. Jednak zanim przedsiębiorca zdecyduje się zawrzeć umowę leasingu, musi wziąć pod uwagę parę czynników. Są to między innymi możliwości finansowe firmy czy zmiany na rynku. O czym należy pamiętać, zanim umowa leasingowa wejdzie w życie? Jakie dodatkowe opłaty obowiązują przedsiębiorcę przy zawarciu umowy?

Wiedza o firmie leasingowej

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług firmy leasingowej, warto porównać oferty. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jak długo przedsiębiorstwo utrzymuje się na rynku, jakie opinie krążą o nim w internecie - aby dowiedzieć się, co inni uważają o danej firmie, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Warto porównać w szczególności te oferty firm leasingowych, które dotyczą tych samych, interesujących nas, kwestii - np. okres obowiązywania, opcja spłaty rat i zakres wykorzystania środka trwałego. Większość firm leasingowych specjalizuje się w określonych dziedzinach gospodarki, dlatego też warto zapytać pracowników tychże firm, ilu klientów o podobnym profilu do naszej działalności, skorzystało z ich usług. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się skorzystać z opcji leasingu o znacznej wartości, warto przed podpisaniem umowy leasingu zasięgnąć porady prawnika.

Oprocentowanie leasingu

Oprocentowanie leasingu może przyjąć różną wartość, zależy to od własnej marży i składnika bazowego, na który nie ma wpływu leasingodawca. Wysokość marży zależy od przedmiotu leasingu, jego rodzaju, waluty, okresu trwania umowy leasingu, wartości przedmiotu oraz sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Drugi czynnik to najczęściej stopa procentowa - WIBOR dla złotówek, a dla dewiz LIBOR lub WIBOR.

Przykład 1.

Średnie oprocentowanie leasingu (marża + WIBOR) nowych aut wynosi obecnie 4,6 – 5,3% rocznie.

W przypadku aut używanych średnia wynosi około 5,2 – 5,9%.

Dlatego też należy dowiedzieć się przed podpisaniem umowy leasingu, jaki mechanizm oprocentowania stosuje dana firma leasingowa. Przedsiębiorca musi zwrócić uwagę szczególnie na ustalenie oprocentowania, zważywszy na sytuacje powodujące jego wzrost lub obniżenie. Wiele firm zajmujących się leasingiem zastrzega sobie możliwość podniesienia opłat w przypadku podniesienia składki WIBOR, ale nie zawsze przewiduje opcję pomniejszenia tych samych opłat w przypadku obniżenia WIBOR.

Umowa leasingowa - ukryte opłaty

W przypadku, gdy środkiem trwałym firmy ma stać się samochód, ukryte opłaty mogą wiązać się z zapisami dotyczącymi:

  • kary za przekroczenie limitu kilometrów (ustalenie w umowie takiego limitu),

  • opłaty za wyrażenie zgody firmy leasingowej na użytkowanie samochodu przez więcej niż jednego pracownika,

  • opłaty związane z wyrażeniem zgody w związku z planowanym wyjazdem za granicę.

Ponadto, warto zwrócić uwagę na opłaty jednorazowe, jak:

  • opłatę za udzielenie leasingu,

  • opłatę za możliwość wykupu,

  • opłatę za zmianę harmonogramu spłaty.

Warto zapytać leasingodawcę o dodatkowe koszty. Dość często wysokość opłaty leasingu podawana jest bez podatku i licencji. Mimo że umowa leasingowa jest zawierana na czas określony, leasingodawca w określonych sytuacjach może wcześniej wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Ma takie prawo w przypadku niewłaściwego korzystania z przedmiotu leasingu, użytkowania przedmiotu leasingu przez osoby trzecie bez wyrażenia na to zgody leasingodawcy, opóźnienia w spłacie rat, czy modyfikację przedmiotu leasingu bez uprzedniej zgody firmy leasingowej.

Opłaty dodatkowe stosowane przez leasingodawców są niezbędne przy zawieraniu umowy leasingu i dlatego warto przed czasem zapoznać się z Tabelą Opłat i Prowizji i porównać ją z ofertami innych firm. Dość często leasingodawcy zawierają nieproporcjonalnie wysokie opłaty za niektóre z wyżej wymienionych zdarzeń, które nie mają na celu zwrotu poniesionych kosztów, a zarobek leasingodawcy.

Negocjowanie a koszty umowy leasingu

Eksperci radzą, by negocjować z firmą leasingową, ponieważ umowa leasingu jest porozumieniem handlowym. Co można negocjować? Choćby cenę leasingowanego sprzętu. Warto dowiedzieć się również jak wysoki jest koszt ubezpieczenia i na jakiej podstawie jest wyliczane. Jeżeli jego koszty będą wysokie, można zapytać o możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia innej firmy niż tej, która współpracuje z leasingodawcą. Kolejną rzeczą, o którą warto zapytać, jest możliwość cesji umowy leasingu. W większości przypadków cesja jest możliwa, ale leasingodawca może zażądać np. wysokiej opłaty manipulacyjnej.

Na koniec można zapytać leasingodawcę, czy z tytułu współpracy, przedsiębiorca może liczyć na dodatkowe przywileje, takie jak niższa cena za ochronę prawną, czy kartę paliwową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów