Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Dofinansowanie biznesu w ramach Programu Leader

Jak uzyskać dofinansowanie dla swojej firmy? Jeśli chcesz prowadzić działalność na wsi skorzystaj z programu Leader. W ramach programu można uzyskać nawet 300 tys. złotych dofinansowania biznesu na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców.

Leader - założenia i cele

Leader to podejście do rozwoju obszarów wiejskich, polegające na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Program Leader zakłada następujące cele:

  • budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację mieszkańców

  • przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich

Leader - dla kogo

O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się wszystkie osoby, które nie skończyły 60. roku życia i nie są ubezpieczone w KRUS. Przyszły przedsiębiorca musi mieszkać i chcieć założyć swoją działalność na wsi lub w mieście, w którym liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys. Ponadto ubiegający się o dofinansowanie z programu Leader nie może być wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przynajmniej na rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Ważne!

Jeżeli przyszły przedsiębiorca otrzymał już dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie może złożyć wniosku o dofinansowanie z programu Leader.

 

Planowana działalność ponadto musi mieć charakter mikroprzedsiębiorstwa i dotyczyć określonej działalności pozarolniczej. W związku z tym przedsiębiorca nie może zatrudniać więcej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie może wynosić więcej niż 2 mln euro.

Ubiegający się o dofinansowanie w składanym wniosku musi zaznaczyć, ile miejsc pracy może utworzyć. Przy czym warto pamiętać, że działalność jednoosobowa również rozumiana jest jako etat. Ilość utworzonych miejsc pracy wpływa przede wszystkim na wysokość dofinansowania. Utworzenie etatów deklaruje się w biznesplanie. ARiMR narzuca obowiązek utrzymania miejsc pracy przez przynajmniej dwa lata. Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma tych terminów, zostaną nałożone na niego kary, a w najgorszym wypadku, będzie musiał oddać całą kwotę dofinansowania.

Leader - wkład własny

Program Leader realizowany jest w formie dofinansowania, a nie dotacji. Oznacza to, że środki uzyskane z programu są refundacją nakładów poniesionych na utworzenie przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że przyszły przedsiębiorca musi posiadać wkład własny, ale może się ubiegać o zwrot 50% kosztów. Posiadając 20 tys. złotych wkładu własnego, z programu Leader można dostać maksymalnie 20 tys. Z otrzymanych pieniędzy nie można jednak finansować kupna rzeczy używanych, zakupu nieruchomości czy podatku od towarów i usług.