0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rachunki bankowe urzędów skarbowych - gdzie płacić podatki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie listę rachunków bankowych urzędów skarbowych, obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku. Udostępniony wykaz numerów rachunków urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej zawiera:

  • wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych,

  • oznaczenia użytych w wykazie skrótów rodzajów rachunków bankowych,

  • sposób powiązania symboli formularzy/tytułów płatności z rachunkami bankowymi.

Gdzie płacić podatki?

Od 2020 roku podatek VAT, PIT i CIT podatnicy płacić będą na swój indywidualny rachunek, który:

Więcej w temacie mikrorachunku podatkowego można znaleźć w artykułach:
Mikrorachunek podatkowy – kompleksowe wyjaśnienie
Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020! 

Zgodnie z ustaleniami na mikrorachunek bankowy trafiać będą m. in. wpłaty z tytułu:

  • podatku dochodowego od osób prawnych - formularz przelewu CIT CIT-10Z,CIT-11R,CIT-6R,CIT-6AR, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-14, CIT-CFC, CIT-NZ

  • podatek dochodowy od osób fizycznych - formularz przelewu PIT, PIT-28,PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT 36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PLL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC, PIT-NZ, PIT-NZS,

  • zryczałtowany podatek - formularz przelewu PPD, PPE, PPW

  • podatek od towarów i usług - VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAT-Z, VAT-In

Zwrócić uwagę należy, że wpłaty dotyczące najmu prywatnego wpłacane są na mikrorachunek podatkowy. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, celem wygenerowania poprawnego numeru mikrorachunku podatkowego, podaje się PESEL.

System do samodzielnego prowadzenia księgowości online wfirma.pl dostosowany jest do bieżących zmian podatkowych i posiada opcję wprowadzenia mikrorachunku podatkowego od 1 stycznia 2020 roku - Indywidualne konto bankowe - mikrorachunek podatkowy w systemie wfirma.pl 

Wpłaty szczególne a właściwość rachunków bankowych:

Danina solidarnościowa

rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego

VAT MOSS (VIU-D)

rachunek walutowy Drugi Urząd Skarbowy

Warszawa-Śródmieście

Podatek od spadków i darowizn

rachunek bankowy KP PCC SD właściwego urzędu skarbowego

Wpłaty z tytułu cła i podatku VAT wynikające z dokumentów celnych SAD

rachunek bieżący Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dla gromadzenia dochodów budżetowych (c)

Wpłaty z tytułu innych należności, np. kar pieniężnych, kar grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy

rachunek bieżący Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dla gromadzenia dochodów budżetowych (c)

Podatek od czynności cywilnoprawnych,

rachunek bankowy KP PCC SD właściwego urzędu skarbowego

Karta podatkowa

rachunek bankowy KP PCC SD właściwego urzędu skarbowego

Podatek VAT wynikający z VAT-14

rachunek bieżący Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dla gromadzenia dochodów budżetowych (da)

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów