0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

MF wycofuje się z udostępnienia w usłudze Twój e-PIT zeznań rozliczających działalność

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeszcze do niedawna ustawodawca wskazywał, że w 2020 roku w usłudze Twój e-PIT udostępnione zostaną formularze dla podatników rozliczających przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Miały mieć one między innymi wykazane przez KAS kwoty zapłaconych zaliczek.

MF się wycofuje… 

Dnia 23 grudnia 2019 r sporządzony został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w którym zawarto przepis wykluczający przygotowanie przez KAS gotowych i wypełnionych formularzy dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Jak wskazuje zmiana przepisu art. 45cd ust. 1. ustawy o PIT:
Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Podatkowej (...)”
Przepisy według projektu miałyby wejść w życie 15.02.2019 - czyli dnia, w którym KAS zgodnie z wcześniejszym ich brzmieniem chciało udostępnić przedsiębiorcom wzory zeznań rocznych.  

W jaki sposób Ustawodawca tłumaczy wycofanie się z pomysłu? Otóż w projekcie zmianę uzasadniono w następujący sposób:

"[...] biorąc pod uwagę wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w otoczeniu legislacyjnym [...] stwierdzić należy, że istnieje ryzyko niedotrzymania terminów realizacji drugiego etapu oraz powstania dużej ilości błędów, co z punktu widzenia odpowiedzialności administracji podatkowej za bezpieczeństwo danych udostępnionych podatnikowi, jest niedopuszczalne" 

Projekt ustawy znajdą Państwo pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-50-2019/$file/9-020-50-2019.pdf

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów