0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższy limit działalności nierejestrowanej - ile wyniesie w 2024 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy mogą podjąć tzw. działalność na próbę, czyli działalność nierejestrowaną, która nie wymaga wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Już od 1 lipca 2023 roku został poniesiony limit działalności nierejestrowanej. Rząd na początku lipca udostępnił w Sejmie projekt ustawy o ograniczaniu biurokracji i barier prawnych. Co wdrożą proponowane zmiany? Omawiamy poniżej!

Kto obecnie ma prawo prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić podatnicy:

  • których przychody z działalności w żadnym z miesięcy danego roku nie przekraczają 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (W drugim półroczu 2023 roku kwoty 2700 zł),
  • oraz w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadzili działalności gospodarczej.

Pierwszą zmianą w zakresie udostępnionego projektu ustawy jest skrócenie karencji z 60 miesięcy do 24 miesięcy.

Ile wyniesie limit działalności nierejestrowanej w 2024 roku?

Obecnie od 1 lipca 2023 roku nastąpiła zmiana limitu działalności nierejestrowanej, dzięki czemu limit miesięcznego przychodu nie może przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (zmiana z 50%), przy czym niewykorzystany limit w danym miesięcu nie mógł przechodzić na kolejny miesiąc. Natomiast dzięki proponowanym przepisom ustawy, przez cały rok (nie jak obecnie miesięcznie) nie można byłoby osiągnąć przychodu przekraczającego dziewięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 32 400 zł. 

Przykład:

Pan Władysław w 2024 roku przyjął zlecenie na cały rok podatkowy na kwotę 30 000 zł. Obecnie gdyby otrzymał całą tą kwotę w jednym miesiącu zobowiązany byłby do założenia działalności gospodarczej. Natomiast jeśli weszłyby projektowane przepisy to nie musiałby zakładać działalności, ponieważ nie przekroczył limitu 32 400 zł (jeśli w tej wysokości utrzymany zostałby w 2024 roku).

Zgodnie z projektem ustawy dopiero po przekroczeniu rocznego wymiaru limitu podatnik miałby 7 dni na złożenie działalności gospodarczej.

"Ostatnimi czasy wiele osób podejmuje się świadczenia usług bądź tworzenia wyrobów na tzw. "próbę" - ze względu na niskie koszty związane z podjęciem takiej formy działalności. Unikają przy tym zobowiązania jakim jest płacenie ubezpieczeń ZUS, który przy braku stałych dochodów z działalności jest dużym obciążeniem. W związku z tym zmiany, które chce wprowadzić ustawodawca pozwolą podatnikom, którzy zarabiają sezonowo bądź twórczo zwiększyć możliwy pułap dochodu do osiągnięcia w danym miesiącu dzięki czemu nie będą musieli się oni ograniczać oraz obawiać konieczności założenia działalności gospodarczej. Dużą korzyścią będzie zmiana z 60 miesięcy na 24 miesiące, dzięki której zwiększy się grono osób, które z działalności nierejestrowanej będą mogli skorzystać. Jest to dobra zmiana ponieważ pozwoli na podjęcie legalnej dodatkowej pracy, która wymagać tylko będzie rocznego opodatkowania w zakresie podatku dochodowego (jeśli nie podlega pod obowiązek dodatkowego doliczenia podatku VAT)" - komentuje ekspert wFirma Kinga Jańczak

Od kiedy będzie obowiązywać nowy limit działalności nierejestrowanej?

Prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmiany w limicie działalności nierejestrowanej i jej funkcjonowaniu wskazują jako termin wejścia zmiany w życie na 1 stycznia 2024 roku. Obecnie jednak nie ma informacji, co do dalszych prac nad wskazanym projektem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów