0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczanie samochodów elektrycznych w działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Popularność samochodów elektrycznych rośnie, jednak świadomość Polaków w tej kwestii wciąż nie jest wystarczająca. Wiele osób nie wie, z czym wiąże się zakup samochodu elektrycznego, jakie są zalety i wady takiego rozwiązania. Na temat pojazdów elektrycznych krąży wiele mitów i czasem trudno rozpoznać, które informacje są prawdziwe. Ocenę opłacalności i wpływu na środowisko tego typu pojazdów pozostawiamy przedsiębiorcom, my natomiast omówimy, jak wygląda rozliczanie samochodów elektrycznych w działalności.

Podwyższony limit amortyzacji samochodu elektrycznego

Osoby wykorzystujące samochód na potrzeby działalności gospodarczej mają możliwość odliczenia odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego pojazdu.

Począwszy od 2019 roku, na korzyść przedsiębiorców zmieniły się zasady amortyzacji samochodów osobowych w działalności gospodarczej. Podniesiono bowiem limit amortyzacji tych samochodów z dotychczasowych:

  • 20 000 euro – dla samochodów spalinowych i hybrydowych,

  • 30 000 euro – w odniesieniu do samochodów elektrycznych,

na:

  • 150 000 zł – dla samochodów spalinowych i hybrydowych,

  • 225 000 zł – w odniesieniu do samochodów elektrycznych.

Jak widzimy, aktualnie limit amortyzacji samochodu elektrycznego jest aż o 75 000 zł wyższy niż przy zakupie samochodu spalinowego bądź hybrydowego. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy planujący zakup aut luksusowych mogą więcej „wrzucić w koszty”, decydując się na wybór samochodu elektrycznego.

Rozliczanie samochodów elektrycznych - jaką metodę i stawkę amortyzacyjną zastosować?

Sama amortyzacja samochodu elektrycznego nie różni się od amortyzacji samochodu spalinowego czy hybrydowego. Jedyną różnicą jest możliwość zastosowania wyższego limitu amortyzacji w odniesieniu do pojazdu elektrycznego, co ma znaczenie wyłącznie przy zakupie aut luksusowych.

Amortyzacja liniowa to najbardziej popularna metoda amortyzacji samochodów osobowych, stosowana przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Polega na dokonywaniu równych odpisów amortyzacyjnych przez cały okres amortyzacji pojazdu, co oznacza że składnik majątku zużywa się równomiernie. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego dokonujemy począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Standardowa stawka amortyzacyjna odpowiadająca samochodom osobowym wynosi 20%, co z kolei oznacza że okres amortyzacji trwa 5 lat (741 numer Klasyfikacji Środków Trwałych).

Amortyzacja samochodu elektrycznego i spalinowego – porównanie opłacalności obu rozwiązań

Omówmy zatem na przykładzie rozliczanie samochodów elektrycznych i spalinowych w działalności gospodarczej i sprawdźmy, ile przedsiębiorca może zaoszczędzić w obu przypadkach.

Przykład 1.

Pan Patryk planuje zakup samochodu na potrzeby działalności gospodarczej i rozważa nabycie nowego samochodu elektrycznego lub spalinowego o zbliżonej wartości początkowej około 200 000 zł netto. Jednym z czynników, jakie pan Patryk bierze pod uwagę, porównując oba pojazdy, jest sposób ich rozliczenia w działalności. Który zakup będzie bardziej opłacalny dla przedsiębiorcy z punktu widzenia optymalizacji podatkowej oraz ile pan Patryk zaoszczędzi na podatku, kupując pojazd elektryczny, a ile nabywając tradycyjny samochód spalinowy?

Amortyzując nowy samochód osobowy liniowo, przedsiębiorca ma prawo do zastosowania 20-procentowej stawki amortyzacyjnej.

W przypadku zakupu samochodu elektrycznego o wartości 200 000 zł panu Patrykowi przysługuje prawo do amortyzacji pełnej kwoty zakupu. Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie wówczas:

200 000 zł x 20% = 40 000 zł

40 000 zł / 12 = 3 333,33 zł

W razie nabycia samochodu spalinowego o wartości początkowej 200 000 zł pan Patryk będzie mógł zaliczyć do kosztów jedynie część wartości pojazdu, do limitu 150 000 zł. Miesięczny odpis amortyzacyjny wyliczymy wówczas w następujący sposób:

150 000 zł x 20% = 30 000 zł

30 000 zł / 12 = 2 500 zł

Jak widzimy, kupując pojazd elektryczny, pan Patryk będzie mógł odliczyć od dochodu łącznie o 50 000 zł więcej niż w razie zakupu samochodu spalinowego o tej samej wartości (miesięcznie przedsiębiorca ujmie w kosztach o około 800 zł więcej). W przypadku samochodów o wartości powyżej 150 000 zł bardziej opłacalny dla przedsiębiorcy z punktu widzenia optymalizacji podatkowej jest zakup samochodu elektrycznego niż samochodu spalinowego lub hybrydowego.

Sposób rozliczenia podatku VAT w stosunku do nabycia pojazdu elektrycznego i spalinowego nie różni się. W przypadku wyboru sposobu dysponowania mieszanego przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 50% VAT, a w razie przyjęcia firmowego sposobu dysponowania można odliczyć 100% VAT (po spełnieniu dodatkowych warunków – zgłoszenie pojazdu do US na druku VAT-26, sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu w firmie i prowadzenie kilometrówki dla celów VAT).

W jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu elektrycznego?

Przypomnijmy, że podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa pojazdu. Wartością początkową samochodu osobowego w przypadku odpłatnego nabycia jest cena nabycia tego pojazdu (art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Art. 22g ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku”.

Oznacza to, że wartość początkową samochodu stanowi cena nabycia powiększona o wszystkie koszty związane z zakupem tego pojazdu poniesione przed dniem przyjęcia go do użytkowania, takie jak prowizje (np. dla pośrednika), koszt transportu, ubezpieczenia w drodze, opłata za dowód i tablice rejestracyjne itp. oraz obniżona o możliwy do odliczenia podatek VAT. Dodatkowo w razie importu pojazdu wartość początkową samochodu powiększamy o cło i podatek akcyzowy.

Do wartości początkowej samochodu przedsiębiorca zobowiązany jest doliczyć także wszelkie wydatki na dodatkowe wyposażenie i montaż tego wyposażenia poniesione przed dniem przyjęcia pojazdu do użytkowania w firmie, takie jak np. montaż klimatyzacji czy instalacji gazowej.

Rozliczanie samochodów elektrycznych w działalności - jakie wydatki można ująć w kosztach?

Wszelkie wydatki związane z zakupem paliwa i eksploatacją samochodu elektrycznego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych stanowią koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Począwszy od 2019 roku, przepisy nałożyły na większość przedsiębiorców ograniczenie rozliczenia kosztów paliwa i eksploatacji samochodu osobowego do limitu 75% poniesionego wydatku. Dopiero w razie gdy przedsiębiorca zadeklaruje, że pojazd będzie użytkowany jedynie w celach firmowych i nie zachodzi nawet potencjalne użycie go w celach prywatnych, po spełnieniu dodatkowych formalności przysługuje mu prawo do zaliczenia całego wydatku na paliwo czy eksploatację w koszty.

Samochody elektryczne w dalszym ciągu są stosunkowo drogie w porównaniu do tradycyjnych pojazdów z napędem spalinowym. Biorąc jednak pod uwagę rozliczenie ich w działalności gospodarczej, warto rozważyć inwestycję. Takie rozwiązanie niesie za sobą spore korzyści podatkowe ze względu na znacznie wyższy limit amortyzacji przysługujący samochodom elektrycznym w porównaniu do tych spalinowych. Im wyższy limit amortyzacji, tym niższy podatek, co w konsekwencji może „pokryć” różnicę w cenie samochodu. Co więcej, eksploatacja pojazdu elektrycznego jest stosunkowo tania, a zatem inwestycja może się zwrócić nawet z nawiązką.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów