Poradnik Przedsiębiorcy

Ubezpieczenie AC samochodu a koszty uzyskania przychodu

Prowadzę jednoosobową działalność, w której wykorzystuję firmowy samochód osobowy. Chciałbym wykupić ubezpieczenie AC samochodu. Czy taki wydatek może zostać zaliczony do kosztów firmowych?

Adrian, Lubomia

 

Ubezpieczenie AC samochodu jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem i jeżeli dotyczy pojazdu osobowego, podlega pewnemu ograniczeniu. Podkreślić należy, że ograniczenie to występuje wyłącznie w przypadku pojazdu osobowego.

Jeżeli wartość użytkowanego w działalności samochodu osobowego w przeliczeniu na PLN według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień zawarcia umowy ubezpieczeniowej nie przekracza 20 000 euro, do kosztów firmowych można zaliczyć całą wartość ubezpieczenia. Natomiast jeżeli wartość pojazdu przyjęta przez ubezpieczyciela przekracza 20 000 euro w przeliczeniu na złotówki, konieczne jest wyliczenie proporcji, według której wydatek może zostać zaliczony do kosztów firmowych.

Limit wylicza się według schematu:

(równowartość 20 000 euro w przeliczeniu na złotówki / wartość samochodu) * wartość ubezpieczenia AC = kwota, którą można zaliczyć do kosztów firmowych.

Przykład 1.

Polisa została podpisana 03 stycznia 2018 roku, a średni kurs NBP z tego dnia wynosił 4,1673. Wartość samochodu na cele ubezpieczenia wynosi 100 000 zł, a polisa (dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie) kosztowała 2 000 zł.

W pierwszej kolejności należy przeliczyć na złotówki równowartość 20 000 euro

20 000 euro * 4,1673 = 83 346 zł

W związku z tym, że wartość samochodu przekracza równowartość 20 000 euro, konieczne jest wyliczenie proporcji według schematu:

(równowartość 20 000 euro w przeliczeniu na złotówki / wartość samochodu) * wartość polisy = kwota, którą można zaliczyć do kosztów firmowych.

W tym przypadku wzór będzie wyglądał następująco:

(83 346 zł / 100 000) * 2 000 zł = 1 666,92 zł

Zatem do kosztów podatkowych  można  zaliczyć kwotę 1 666,92 zł.

Możesz ocenić ten artykuł