0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenie AC samochodu a koszty uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność, w której wykorzystuję firmowy samochód osobowy. W lutym wykupiłem ubezpieczenie AC samochodu gdzie wartość AC to 4000 zł a OC to 1000 zł. Czy taki wydatek może zostać zaliczony do kosztów firmowych jeżeli wartość auta przyjęta dla celów ubezpieczenia to 175.000 zł?

Adrian, Lubomia

 

Ubezpieczenie AC samochodu jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem i jeżeli dotyczy pojazdu osobowego, podlega pewnemu ograniczeniu. Podkreślić należy, że ograniczenie to występuje wyłącznie w przypadku pojazdu osobowego.

Jaki obowiązuje limit kosztu dla ubezpieczenia AC?

Jeżeli wartość użytkowanego w działalności samochodu osobowego nie przekracza 150 tys. zł. do kosztów firmowych można zaliczyć całą wartość ubezpieczenia. Natomiast jeżeli wartość pojazdu przyjęta przez ubezpieczyciela przekracza 150 tys. zł. to zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł. pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, można ująć w kosztach.

Do końca 2018 roku wskazany limit jaki obejmował ubezpieczenie AC samochodu wynosił 20 tys. euro, przeliczone na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Limit wylicza się według schematu:

(150 tys. zł. / wartość samochodu) * wartość ubezpieczenia AC = kwota, którą można zaliczyć do kosztów firmowych.

Rozwiązanie:

W lutym 2021 r. zawarł Pan umowę ubezpieczenia dla. pojazdu osobowego, stanowiącego firmowy środek trwały, którego wartość przyjęta do ubezpieczenia wynosiła 175 tys. zł. Jaki koszt ubezpieczenia samochodu w tej sytuacji może Pan zaliczyć do kosztów firmowych jeśli wartości z dokumentu polisy wynosiły: AC (4000 zł.) OC (1000 zł.)?

Limit ubezpieczenia AC: 150 000 zł./175 000 zł. x 4000 zł. = 3428,57 zł

Wartość polisy podlegająca ujęciu w KPiR: 3428,57 zł + 1000 zł = 4428,57 zł.

Do kosztów podatkowych może Pan zaliczyć 4428,57 zł. z tytułu zawartej umowy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie AC samochodu a ujęcie w KPIR

Sposób ujęcia polis w KPiR zależy od zastosowanej metody rozliczania kosztów – kasowej lub memoriałowej. Zakładamy tutaj, że przedsiębiorca wykupił obowiązkową polisę OC na samochód służbowy. W przypadku wybrania metody kasowej koszty polisy zostaną zaksięgowane w KPiR w dniu wystawienia polisy. W takim przypadku termin, na który podpisana jest polisa, nie ma znaczenia. W przypadku zasady memoriałowej wydatki należy podzielić na odpowiadające im miesiące.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów