Poradnik Przedsiębiorcy

Ubezpieczenie AC samochodu a koszty uzyskania przychodu

Prowadzę jednoosobową działalność, w której wykorzystuję firmowy samochód osobowy. Chciałbym wykupić ubezpieczenie AC samochodu. Czy taki wydatek może zostać zaliczony do kosztów firmowych?

Adrian, Lubomia

 

Ubezpieczenie AC samochodu jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem i jeżeli dotyczy pojazdu osobowego, podlega pewnemu ograniczeniu. Podkreślić należy, że ograniczenie to występuje wyłącznie w przypadku pojazdu osobowego.

Jeżeli wartość użytkowanego w działalności samochodu osobowego w przeliczeniu na PLN nie przekracza 20 000 euro, do kosztów firmowych można zaliczyć całą wartość ubezpieczenia. Natomiast jeżeli wartość pojazdu przyjęta przez ubezpieczyciela przekracza 20 000 euro to zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składkę na ubezpieczenie samochodu osobowego można zaliczyć do kosztów w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Uwaga! Od stycznia 2019 roku planowane jest wprowadzenie wyższych limitów. Zmiana z 20 tys EURO na 150 tys PLN, a dla samochodów elektrycznych nawet do 225 tys PLN.

Limit wylicza się według schematu:

(równowartość 20 000 euro w przeliczeniu na złotówki / wartość samochodu) * wartość ubezpieczenia AC = kwota, którą można zaliczyć do kosztów firmowych.

Przykład 1.

Polisa została podpisana 03 stycznia 2018 roku, a kurs sprzedaży walut obcych ogłoszony przez NBP z tego dnia wynosił 4,2043. Wartość samochodu na cele ubezpieczenia wynosi 100 000 zł, a polisa (dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie) kosztowała 2 000 zł.

W pierwszej kolejności należy przeliczyć na złotówki równowartość 20 000 euro

20 000 euro * 4,2043 = 84 086 zł

W związku z tym, że wartość samochodu przekracza równowartość 20 000 euro, konieczne jest wyliczenie proporcji według schematu:

(równowartość 20 000 euro w przeliczeniu na złotówki / wartość samochodu) * wartość polisy = kwota, którą można zaliczyć do kosztów firmowych.

W tym przypadku wzór będzie wyglądał następująco:

(84 086 zł / 100 000) * 2 000 zł = 1 680 zł

Zatem do kosztów podatkowych  można  zaliczyć kwotę 1 680 zł.