0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie kierowców korzystających z aplikacji Uber

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Uber to coraz popularniejsza aplikacja mobilna służąca do zamawiania usług transportu samochodowego poprzez kojarzenie pasażerów z kierowcami. Uber w wymianie tej pełni rolę pośrednika. Usługi te są oferowane w wielu krajach świata, w tym w Polsce. Zarówno po stronie kierowców, jak i pasażerów pojawia się wiele pytań, dotyczących prawidłowego rozliczenia tego typu usług. Dlatego wyjaśniamy, jak zgodnie z polskimi przepisami powinno przebiegać rozliczenie kierowców korzystających z aplikacji Uber. Sprawdźmy, jak księgować koszty dokonanych przejazdów oraz przychody kierowców Uber.

Rozliczenie kierowców korzystających z aplikacji Uber

Obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej przez kierowców Uber

Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym przez ministerstwo finansów kierowcy współpracujący z firmą Uber powinni zarejestrować działalność gospodarczą. Jest to zrozumiałe, bowiem ich działania są zorganizowane i ciągłe oraz są prowadzone w celach zarobkowych.

Rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej dokonuje się na druku CEIDG-1. Wskazówki dotyczące zakładania firmy znajdują się w serii artykułów Rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Co ważne, umowa z firmą Uber jest skonstruowana w taki sposób, że firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedopełnienie wszelkich formalności (rejestracyjnych, podatkowych, ubezpieczeniowych) przez kierowców. Cała odpowiedzialność spoczywa na przewoźniku.

Ważne!

Kierowca, chcący korzystać z aplikacji Uber, musi przedstawić swój numer NIP oraz VAT UE.

Kierowca korzystający z aplikacji Uber a obowiązek rejestracji do VAT UE

Jak wspomniano wyżej, jednym z obowiązków, które musi spełnić kierowca - przedsiębiorca chcący korzystać z aplikacji Uber, jest rejestracja dla celów VAT UE, zarówno przez czynnych podatników VAT, jak i podmioty korzystające ze zwolnienia. Jest ona niezbędna do prawidłowego rozliczenia faktur za prowizje wystawiane przez europejski oddział firmy.

Informacje o tym, jak dokonać rejestracji dla celów VAT UE, zostały zebrane w artykule Rejestracja i składanie informacji VAT UE.

Dokumentowanie sprzedaży przez kierowców Uber

Faktury i rachunki wystawiane przez kierowców Uber

Podczas zakładania konta w aplikacji Uber kierowca określa, czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia. W oparciu o te informacje Uber w imieniu kierowców wystawia imienne faktury VAT lub rachunki (faktury bez VAT) na rzecz pasażerów (klientów indywidualnych). Szczególną uwagę należy zwrócić na zakres danych oraz stosowane na dokumentach stawki VAT, bowiem to kierowcy są za nie odpowiedzialni.

Ważne!

Aby dany dokument mógł zostać uznany za fakturę VAT, musi zawierać dane ujete w ustawie o VAT, o czym więcej w artykułach Faktura - jakie dane powinna zawierać? Natomiast dane wymagane dla faktur bez VAT (rachunków) zostały określone w publikacji Faktura bez VAT - wzór z omówieniem.

Ważne!

Faktury generowane automatycznie przez system Uber są objęte stawką 8% VAT, co jest niezgodne z przepisami prawa, ponieważ może być ona stosowana przez podmioty mające uprawnienia na przewóz osób.

Ponadto urząd skarbowy, do którego składane są deklaracje VAT-7 może sprawdzić, czy przedsiębiorca ma prawo do sprzedaży towarów i usług wymagających zezwolenia. W przypadku braku takiego zezwolenia urząd skarbowy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do prokuratury. Taki obowiązek ciąży także na biurze rachunkowym prowadzącym księgowość firmy.

Kasa fiskalna u kierowców korzystających z aplikacji Uber

Ministerstwo finansów nie wydało interpretacji dotyczącej stosowania kas fiskalnych przez kierowców korzystających z aplikacji Uber. W związku z tym należy przyjąć, że dotyczą ich zasady ogólne.

Zgodnie z par. 4 pkt 2 lit. a oraz lit. b rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania kasy fiskalnej nie stosuje się m.in. w przypadku:

  • świadczenia usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji

  • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami

na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oznacza to, że kierowcy co do zasady powinni wystawiać paragony i korzystać z kas fiskalnych.

Ważne!

Pod koniec 2017 roku UBER zmienił swoją politykę i w wybranych autach Ubera zostały zamontowane kasy fiskalne. Jednakże wprowadzone zmiany nie zostaną szybko zastosowane do każdego pojazdu wykorzystywanego przez kierowców korzystających z aplikacji Uber. 

Informacje dotyczące rozliczenia zakupu kasy fiskalnej oraz jej przystosowania do użytkowania znajdują się w artykułach Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej oraz Zgłoszenie kasy fiskalnej i fiskalizacja.

Rozliczenie kierowców korzystających z aplikacji uber - prowizja od Uber

Faktura za prowizję wystawiana jest przez europejski oddział Ubera stanowi podstawę do zewidencjonowania kosztu w KPiR oraz obowiązkowego rozliczenia importu usług na gruncie VAT.

Informacje dotyczące rozliczenia importu usług krok po kroku znajdują się w artykule Import usług z Unii Europejskiej.

Reasumując, prowadzenie działalności przewozu osób bez odpowiednich zezwoleń przy wykorzystaniu aplikacji Uber jest wciąż niejednoznaczne na gruncie polskich przepisów prawa. Dlatego o ile przy rozliczeniu dokumentów kosztowych (faktura za prowizję) nie natkniemy się na większe problemy, o tyle w przypadku dokumentowania i ewidencjonowania przychodów już tak. Decydując się na taką działalność, należy pamiętać, że w przypadku braku odpowiednich uprawnień i zezwoleń działa się na pograniczu prawa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów