Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Rejestracja i składanie informacji VAT UE

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy należy się nim posługiwać?  

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w  których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej powinni szczególną uwagę zwrócić na charakter rozliczeń. Charakter transakcji wpływa bowiem na formę rozliczenia szczególnie z tytułu podatku VAT. Przedsiębiorcy często zapominają o dodatkowych obowiązkach związanych z transakcjami unijnymi, w których uczestniczą podmioty z krajów Wspólnoty. Jednym z podstawowych obowiązków podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrzwspólnotowych jest rejestracja w VAT UE. Kto zatem i kiedy ma obowiązek rejestracji?

Czynni podatnicy VAT

Przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek zarejestrowania się przed dokonaniem pierwszej transakcji związanej:

  • z WNT, czyli nabyciem towarów od kontrahenta unijnego (dotyczy nabycia towarów od firm; nie dotyczy zakupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności a zamieszkałych w krajach UE);
  • z nabyciem usług, dla których miejscem świadczenia jest siedziba nabywcy, co oznacza, że to nabywca ma obowiązek rozliczyć VAT z tytułu nabycia danej usługi;
  • z WDT, czyli ze sprzedażą towarów przez czynnych podatników VAT, którzy dostarczają towary kontrahentom z Unii; niezwykle istotną kwestią jest, aby zarejestrowany był zarówno sprzedawca, jak i nabywca, oraz posiadanie potwierdzeń wywozu towarów; WDT bowiem wiąże się ze sprzedażą opodatkowaną stawką 0%;
  • ze świadczeniem usług dla zagranicznych kontrahentów z UE gdzie miejsce świadczenia usług ustalone jest w miejscu prowadzenia działalności/zamieszkania przez nabywcę.

Podmiot

Charakter transakcji

Rodzaj transakcji

Obowiązek rejestracji

Uwagi

Czynny podatnik VAT

Transakcje zakupu z krajów UE

 

 

WNT wewnątrz-wspólnotowe nabycie towarów

TAK

Nabycie towarów od firm z Unii Europejskiej;

Uwaga : brak rejestracji w VAT-UE nie zwalnia z obowiązku rozliczenia WNT

Nabycie usług dla których stosuje się
art. 28b

TAK

Wyjątki od zasad ogólnych dotyczą m.in. usług budowlanych, transportowe, usług pośrednictwa;

Wszystkie wymienione zostały w ustawie o VAT art. 28e,f,g,i,j,n

Transakcje sprzedaży do krajów UE

WDT wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów

TAK

Należy pamiętać o spełnieniu warunków WDT m.in. potwierdzenie wywozu, potwierdzenie że nabywca posiada aktywny VAT-UE

Świadczenie usług dla których stosuje się
art. 28b

TAK

 

Nie dotyczy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności z krajów UE

Świadczenie usług dla których nie stosuje się art. 28b

NIE

Wyjątki od zasad ogólnych dotyczące ustalania miejsca świadczenia usług zawiera ustawa o VAT art. 28c-n