0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności we własnym mieszkaniu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałabym wprowadzić do ewidencji środków trwałych mieszkanie, w którym prowadzę działalność gospodarczą. Zastanawiam się jednak, jaką wartość początkową powinnam przyjąć. Całą cenę zakupu, powiększoną o zapłacone już odsetki od kredytu, czy też proporcjonalną wartość dotyczącą części lokalu, w którym prowadzona jest działalność (około 20% lokalu). Czy powinnam brać pod uwagę również takie pomieszczenia, jak garaż, piwnice i grunt?

Jak w takim przypadku rozliczać opłaty za czynsz, media i energię oraz ewidencjonować ją w KPiR?

Jowita, Leszno

 

Do ustalenia wartości mieszkania wprowadzanego w części wykorzystywanej w działalności do środków trwałych należy posłużyć się specjalnie obliczonym współczynnikiem, np. procentowy udział przeznaczonej na potrzeby działalności części lokalu w całej powierzchni mieszkania - czyli wskazane przez Panią 20%. Wartość początkową mieszkania należy powiększyć o zapłacone odsetki od kredytu, również w proporcji przypadającej na część użytkowaną w działalności. Od tej kwoty należy rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Bieżące opłaty za czynsz i odsetki od kredytu - zapłacone, wraz z dowodem zapłaty, księguje się na podstawie dowodu wewnętrznego na koniec każdego miesiąca także w proporcjonalnej części przypadającej na powierzchnie wykorzystywaną w działalności gospodarczej.

Jeżeli chodzi o wydatki na media, np.: energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz, wywóz nieczystości, to one również mogą stanowić koszt uzyskania przychodu na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego. Jednym z rozwiązań, które pozwalają na ustalenie, jaka część mediów zostaje zużyta w ramach działalności, jest założenie osobnych liczników w celu ich pomiaru. Innym rozwiązaniem będzie sporządzenie odpowiedniej notatki uzasadniającej w logiczny sposób przyjętą metodę dokonywania rozliczeń, która przekona organ podatkowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów