0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak potwierdzenia wywozu towarów przy WDT a stawka podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem czynnym podatnikiem VAT i w ramach swojej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów unijnych. Czy w sytuacji, gdy nie posiadam dokumentu wywozu towarów będących przedmiotem WDT, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 42 ustawy o VAT mogę zastosować stawkę 0%?

Małgorzata, Środa Śląska

 

Jak wynika z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu stawką 0% VAT, pod warunkiem że:

  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej,
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
  • podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Stawkę 0% można zastosować po spełnieniu łącznie wszystkich wyżej wymienionych warunków. W przypadku braku dokumentacji wywozu transakcję należy opodatkować odpowiednią krajową stawką podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów