Poradnik Przedsiębiorcy

Zdaniem eksperta

Deklaracje roczne przy rozliczeniach z pracownikami - obowiązki pracodawcy

Pracodawca po zakończonym roku ma pewne obowiązki związane z rozliczeniem zatrudnianych pracowników. To, jakie deklaracje roczne przy rozliczeniach z pracownikami powinien wypełnić zależy m.in. od rodzaju umowy zawartej z pracownikiem. Sprawdź! czytaj dalej

Faktura do paragonu dla osoby prywatnej nieprowadzącej działalności

Czy faktura do paragonu musi zostać wystawiona na żądanie nabywcy nawet jeżeli nie zawiera jego numeru NIP? czytaj dalej

Staż urlopowy - jak go ustalić dla pracownika?

Na podstawie jakich dokumentów ustala się staż urlopowy dla pracownika? Sprawdź, jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego. czytaj dalej

VAT UE kwartalnie - czy to w ogóle możliwe?

Czy jako podatnik VAT czynny, rozliczający się z VAT kwartalnie mogę składać informację podsumowującą VAT UE kwartalnie? czytaj dalej

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą – kiedy wykazać?

W jakim okresie możliwa jest korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą oraz jak prawidłowo dokonać takiej korekty? czytaj dalej

Imiona rodziców w świadectwie pracy - czy są wymagane?

Czy imiona rodziców w świadectwie pracy to błąd, który należy skorygować? Przeczytaj i poznaj odpowiedź na to pytanie! czytaj dalej

IP BOX dla programisty – czy przysługuje?

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, jakim jest ulga IP BOX dla programisty? czytaj dalej

Obowiązkowy split payment w usługach budowlanych - jak wygląda?

Czy w przypadku, gdy wartość transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł. brutto, obowiązkowy split payment jest konieczny? Sprawdź! czytaj dalej

VAT kwartalny – kto będzie mógł rozliczać się kwartalnie w 2020 roku

Czy w związku ze zmianą przepisów nie będę mógł stosować VAT kwartalny w stosunku do rozliczeń z tytułu podatku VAT? czytaj dalej

Ulga IP BOX – czy można ująć w zaliczce na PIT?

Czy ulga IP BOX może zostać uwzględniona przy obliczaniu bieżącej zaliczki na podatek dochodowy? czytaj dalej

Świadczenia przedemerytalne – kto może z nich skorzystać?

Kto może ubiegać się o świadczenia przedemerytalne? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Emerytury pomostowe – kto ma prawo skorzystać z tego świadczenia?

Kogo dotyczą emerytury pomostowe i jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do tego świadczenia? czytaj dalej

Przelew na konto spoza wykazu podatników VAT we wrześniu 2019 – jakie konsekwencje?

Co w sytuacji, gdy wykonano przelew na konto spoza wykazu podatników VAT? Czy wywołuje to konsekwencje podatkowe? czytaj dalej

Czy druk ZUS RP-6 załącza się do wniosku o emeryturę?

Okresy składkowe oraz nieskładkowe przekazywało się na druku ZUS RP-6, obecnie służy do tego inny formularz. Dowiedz się jaki! czytaj dalej

Numeru rachunku nie ma na białej liście podatników - co należy zrobić?

Jesteś czynnym podatnikiem VAT, ale Twojego numeru rachunku nie ma na białej liście? Dowiedz się, co należy zrobić! czytaj dalej

Samochód czasowo wycofany z ruchu a składki OC i jego amortyzacja

Czy samochód czasowo wycofany z ruchu może korzystać z niższych składek OC, a odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszt firmowy? czytaj dalej

Czy ubezpieczenie OC prywatnego samochodu można zaliczyć w koszty?

Wykorzystuję prywatny samochód w działalności. Czy mogę zaliczyć ubezpieczenie OC prywatnego samochodu w koszty? czytaj dalej

Powołanie do wojska a wypowiedzenie umowy - czy jest możliwe?

Czy można rozwiązać umowę z pracownikiem, który otrzymał powołanie do wojska ? czytaj dalej

Czym jest średnie wynagrodzenie ogłaszane przez GUS?

Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że średnie wynagrodzenie w kwietniu 2019 wyniosło 5186,12 zł. Przeczytaj i dowiedz się, skąd wynika taka kwota! czytaj dalej

Zatrudnienie niani przez osobę fizyczną a ZUS

Czy zatrudnienie niani jest możliwe w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej