Poradnik Przedsiębiorcy

Zdaniem eksperta

Wydatki poniesione na zakup telewizorów a KPiR

Czy wydatki poniesione na zakup telewizorów stanowią koszt, w sytuacji gdy firma zajmuje się wynajmem apartamentów? czytaj dalej

Umowa o dzieło a składki ZUS za pracownika

Czy umowa o dzieło wiąże się z koniecznością zgłoszenia wykonawcy do ubezpieczeń w ZUS? Ekspert odpowiada! czytaj dalej

Usługi medyczne online dla osób prywatnych a kasa fiskalna

W jaki sposób przedsiębiorca powinien udokumentować usługi medyczne online sprzedawane na rzecz osób prywatnych? czytaj dalej

Elektroniczne akta osobowe - czy papierowe teczki już nie są potrzebne?

Jak prowadzić elektroniczne akta osobowe pracowników? Przez jaki okres przechowywać takie dokumenty? Przekonaj się! czytaj dalej

Świadczenia przedemerytalne – kto może z nich skorzystać?

Prawo do świadczeń przedemerytalnych uzyska tylko ta osoba, która spełnia odpowiednie warunki zarówno wspólne, jak i indywidualne. Kto może ubiegać się o świadczenia przedemerytalne? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Jak zaksięgować bilet za przejazd PKP?

Wydatek dotyczący biletu jednorazowego na przejazd w celach związanych z działalnością gospodarczą (jeżeli dotyczy przejazdu na odległość powyżej 50 km) można traktować jak fakturę. Sprawdź, w jakich sytuacjach bilet za przejazd PKP może być kosztem. czytaj dalej

B SPV - oznaczanie transferu bonu jednego przeznaczenia w JPK V7

W jaki sposób oznaczyć transfer bonu jednego przeznaczenia w nowym JPK V7? Czy symbol B SPV jest prawidłowy? Sprawdź! czytaj dalej

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym czasie pracy

Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona dla każdego pracownika odrębnie. Na jej podstawie wyliczane są wynagrodzenia. Czy dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy również jest ona wymagana? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Fundusz Pracy za pracownika skierowanego z urzędu pracy

Czym jest Fundusz pracy? Czy za każdego pracownika należy go opłacać? Przez jaki okres oraz w jakich przypadkach pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy za pracownika? Przeczytaj i dowiedz się więcej w tym temacie! czytaj dalej

Import usług w przypadku braku faktury a obowiązek podatkowy

W jaki sposób powinienem rozliczyć import usług w przypadku braku faktury zakupu? Co w sytuacji gdy jej nie dostanę? czytaj dalej

Zakup samochodu osobowego o niskiej wartości

Czy zakup samochodu osobowego o niskiej wartości wiąże się z obowiązkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych? czytaj dalej

Do którego urzędu zapłacić PCC?

Zakupiłam towar od którego muszę odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych. Do którego urzędu zapłacić PCC? czytaj dalej

Rozliczanie różnic kursowych do faktury w zł opłaconej w innej walucie

Przedsiębiorstwo prowadzące transakcje zagraniczne w obcej walucie są zobowiązane księgować różnice kursowe ze względu na inny kurs w momencie zapłaty za fakturę a w momencie otrzymania faktury. Jak wygląda rozliczanie różnic kursowych? Dowiedz się! czytaj dalej

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe w miesiącu podjęcia pracy?

Czy wynagrodzenie urlopowe w miesiącu podjęcia pracy powinno zostać obliczone i wykazane na liście płac? czytaj dalej

Czy odszkodowanie podlega VAT?

Otrzymałem odszkodowanie z tytułu kolizji od ubezpieczyciela sprawcy, czy odszkodowanie podlega VAT? czytaj dalej

Szkolenie BHP w razie ponownego zatrudnienia pracownika

Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie BHP dla ponownie zatrudnianego pracownika? Nasz ekspert odpowiada! czytaj dalej

Zawieszenie amortyzacji w okresie nieosiągania przychodów

Odpisy amortyzacyjne w przedsiębiorstwie muszą być dokonywane miesięcznie. A co w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo przestanie osiągać przychody? Czy jest możliwe zawieszenie amortyzacji na czas wstrzymania sprzedaży w firmie. Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej

Wynagrodzenie pracownika, który w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy - czy może stanowić koszt?

Przeczytaj i sprawdź, czy wynagrodzenie pracownika, który w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy, może stanowić koszt! czytaj dalej

Obowiązek opłacania zaliczek na PIT-4R za zatrudnionego pracownika

Czy przedsiębiorca zawsze ma obowiązek opłacania zaliczki na podatek dochodowy PIT-4R za pracownika? Ekspert wyjaśnia! czytaj dalej

Koszt transportu wyposażenia - jak zaksięgować w KPiR?

Jak powinienem ująć w KPiR koszt transportu wyposażenia, który jest ujęty na jednej fakturze z zakupionym wyposażeniem? czytaj dalej