Poradnik Przedsiębiorcy

Zdaniem eksperta

Wspólne rozliczenie PIT a różne adresy zamieszkania

Czy małżonkowie, którzy podlegają pod różne urzędy skarbowe mogą sporządzić wspólne rozliczenie PIT? czytaj dalej

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny przedsiębiorcy - czy jest możliwe?

Czy ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny jest odpłatne dla przedsiębiorcy? Czy należy je wykazać w deklaracji ZUS DRA? Sprawdź! czytaj dalej

Częściowa zapłata składek ZUS a ubezpieczenie chorobowe

Czy częściowa zapłata składek ZUS w terminie wystarczy do podtrzymania prawa do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Czy pracownik składający wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony musi podać przyczynę tego wypowiedzenia? czytaj dalej

Częściowe składki ZUS a rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca

Czym skutkuje rozpoczęcie prowadzenia działalności w trakcie miesiąca? Czy przedsiębiorca zapłaci częściowe składki ZUS w pierwszym miesiącu? czytaj dalej

Weryfikacja kontrahenta przy płatnościach elektronicznych a biała lista podatników

Czy konieczna jest weryfikacja kontrahenta przy płatnościach elektronicznych lub kartą płatniczą? Sprawdź! czytaj dalej

Nieterminowe złożenie deklaracji PIT-11 - konsekwencje

Jakie skutki generuje nieterminowe złożenie w urzędzie deklaracji PIT-11? Przeczytaj artykuł i poznaj szczegóły tematu! czytaj dalej

Zerowy PIT-11 dla pracownika - co powinien zrobić pracodawca?

Kiedy generuję PIT-11 za 2020 r. dla pracownika, wychodzą mi w nim same zera. Czy przekazać do urzędu skarbowego zerowy PIT-11 dla pracownika? czytaj dalej

Osoba współpracująca a składki ZUS – jak korzystniej zatrudnić małżonka?

Osoba współpracująca może świadczyć pomoc w prowadzeniu działalności na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Która z tych form jest korzystniejsza dla przedsiębiorcy? czytaj dalej

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem a przekroczenie progu podatkowego

Czy możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem po przekroczeniu limitu progu podatkowego 85 528 zł i jak tego dokonać? czytaj dalej

VAT kwartalny – kto może rozliczać się kwartalnie w 2020 roku

Czy w związku ze zmianą przepisów nie będę mógł stosować VAT kwartalny w stosunku do rozliczeń z tytułu podatku VAT? czytaj dalej

Numeru rachunku nie ma na białej liście podatników - co należy zrobić?

W dniu 1 września 2019 r. MF wprowadziło białą listę podatników, zawierającą informację o podatnikach VAT. Jesteś czynnym podatnikiem VAT, ale Twojego numeru rachunku nie ma na białej liście podatników? Dowiedz się, co należy zrobić! czytaj dalej

Zakup towarów przed rozpoczęciem działalności

Przed rozpoczęciem działalności zakupiłeś towar handlowy. Sprawdź czy zakup towarów przed rozpoczęciem działalności, można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów? Jak istnieją w tym przypadku ograniczenia i w jaki sposób należy je wycenić czytaj dalej

Faktura bez oznaczenia mechanizmu podzielonej płatności - konsekwencje

Z jakimi konsekwencjami muszę się liczyć w sytuacji, gdy faktura bez oznaczenia mechanizmu podzielonej płatności zostanie uregulowana przeze mnie zwykłym przelewem, pomimo obowiązkowego split payment? czytaj dalej

Zmiana sposobu rozliczeń zaliczek PIT z miesięcznych na kwartalne

Kiedy możliwa jest zmiana sposobu rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy z miesięcznych na kwartalne? czytaj dalej

Deklaracja PIT-11 dla małoletniego pracownika

Do corocznych obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników należy sporządzanie za nich deklaracji podatkowych. Problem może pojawić się w przypadku osób, które nie są jeszcze pełnoletnie. Jak wystawić PIT-11 dla małoletniego? Sprawdź! czytaj dalej

Preferencyjne składki ZUS – koniec okresu ulgi

Płacisz preferencyjne składki ZUS, ale zbliża się koniec Twojej ulgi? Zapewne zastanawiasz się, co teraz? Sprawdź! czytaj dalej

Remanent końcowy roku przy braku towarów handlowych w magazynie

Czy w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada na stanie żadnych towarów handlowych to w dalszym ciągu jest zobowiązany sporządzić remanent końcowy oraz konieczne jest jego wykazanie w KPIR? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź co odpowiedział ekspert! czytaj dalej

PIT-11 za cudzoziemca wyłącznie z numerem PESEL?

Pracodawcy do końca stycznia powinni przekazać do urzędu skarbowego PITy za pracowników. Jak wypełnić je dla osób z zagranicy, które jako identyfikator podatkowy w poprzednim roku oznaczyły paszport? Dowiedz się jak wypełnić PIT-11 za cudzoziemca! czytaj dalej

Kasa fiskalna dla pośrednika nieruchomości - czy jest obowiązkowa?

Czy kasa fiskalna dla pośrednika nieruchomości jest elementem koniecznym do ewidencjonowania sprzedaży? czytaj dalej