0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja spółki jawnej i komandytowej przez internet!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Już od 15 stycznia bieżącego roku istnieje możliwość zawiązania oraz zarejestrowania spółki jawnej oraz komandytowej za pomocą systemu informatycznego.

Rejestracja spółki przez internet

Zawiązanie oraz zarejestrowanie spółkijawnej lub komandytowej elektronicznie jest istotną zmianą, która została wprowadzona do kodeksu spółek handlowych. Przedsiębiorcy, decydując się na tę formę działalności, mają możliwość zarejestrowania spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Do tej pory taką możliwość miała jedynie spółka z o.o., a rozpoczęcie działalności w formie spółki jawnej lub komandytowej wymagało zawarcia umowy w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego.

Choć możliwe jest zarejestrowanie spółki z o.o. elektronicznie, wszelkie zmiany w umowie powinny już być zawarte w formie aktu notarialnego. Ma się to jednak zmienić już w roku 2016, a ściślej od kwietnia, w związku z planowanymi zmianami, które zakładają, że zarówno spółki komandytowa oraz jawna, jak i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością określonych zmian będą mogły dokonywać za pomocą systemu informatycznego, o ile za jego pomocą podjęły rejestrację.

Niższe opłaty sądowe

Zmianą planowaną przez ustawodawcę są również niższe opłaty sądowe od wniosków o wpis do rejestru spółek - przedsiębiorca zapłaci aż o połowę mniej, jednak tylko w sytuacji gdy zdecyduje się na rejestrację za pomocą systemu informatycznego. Co więcej, niższa opłata będzie dotyczyła również wniosku o zmianę wpisu.

To nie jedyne ułatwienia, które przewiduje nowelizacja. Aktualnie w celu autoryzacji wniosków o wpis spółki, jak i wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzanych za pomocą internetu, dopuszczalne jest użycie podpisu potwierdzonego zaufanym profilem e-PUAP. Wcześniej było to możliwe wyłącznie przy posiadaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem, którego uzyskanie - w przeciwieństwie do zaufanego profilu e-PUAP - jest płatne.

Niewątpliwie zmiany, które w tym roku zostały wprowadzone, jak i te planowane na rok następny, mają pozytywnie wpłynąć na cały tryb rejestrowania spółek oraz wprowadzania zmian w umowach - przede wszystkim pod względem praktycznym, ponieważ cała procedura ulegnie przyspieszeniu. Patrząc długofalowo, celem ustawodawcy, zachęcając przedsiębiorców do korzystania z systemu teleinformatycznego, jest zmniejszenie ogólnej  i często kosztownej biurokracji.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów