0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozszerzenie działalności – czy konieczne jest rozszerzenie kodów PKD?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, muszą wybrać oraz określić przedmiot wykonywanej działalności. Służą do tego kody PKD. Co jednak w przypadku, gdy w miarę rozwoju firmy rodzaj prowadzonej działalności zmieni się lub ulegnie rozszerzeniu? Jakie obowiązki należy dopełnić, rozszerzając działalność? Kiedy konieczne jest rozszerzenie kodów PKD? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym są kody PKD?

Określone przez ustawodawcę kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) stanowią zbiór rodzajów działalności gospodarczych, które mogą prowadzić przedsiębiorcy. Celem ich utworzenia było usystematyzowanie danych w statystykach, ewidencjach i dokumentacji. Ponadto ustalenie kodów prowadzonej działalności jest konieczne w przypadku występowania o nadanie numeru REGON.

Pełna lista kodów PKD znajduje się na rządowej stronie Ministerstwa Finansów https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

W przypadku wątpliwości przy ustaleniu właściwego kodu dla działalności przedsiębiorca może złożyć pisemny wniosek o wydanie informacji w tej sprawie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu działalności urząd pomoże ustalić właściwy kod PKD.

Ustalony numer PKD powinien odpowiadać profilowi firmy oraz czynnościom przez nią wykonywanym. Sposób wyboru kodów PKD opisano w artykule: Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 5) – Prawidłowe ustalenie kodów PKD.

Rozszerzenie kodów PKD – jakich obowiązków należy dopełnić?

Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o zmianach organ ewidencyjny w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Zmianę kodów PKD, związaną z rozszerzeniem zakresu działalności lub jej zawężeniem, należy zgłosić poprzez aktualizację wniosku CEDIG-1. Na wniosku tym trzeba zmienić kody pozostałej działalności lub dokonać modyfikacji kodu wiodącej działalności. Co ważne, zmiana danych w CEIDG nie wiąże się z żadnymi kosztami. W przypadku rejestracji działalności w CEIDG należy podać:

  • jeden kod głównej działalności, czyli tej, która ma największy udział w przychodach ze sprzedaży towarów lub ze świadczenia usług;

  • dowolną liczbę kodów pozostałej działalności, czyli dla tych czynności, które wykonuje przedsiębiorca, a które nie są jego główną działalnością.

We wpisie w CEIDG powinny znaleźć się tylko te kody PKD, które faktycznie określają profil działalności. W przypadku zmiany rodzaju profilu działalności należy wskazać nowe kody PKD lub usunąć te, które już nie dotyczą przedsiębiorstwa, w ciągu 7 dni od zmiany.

Wypełniając wniosek o rozszerzenie kodów PKD, na wniosku CEIDG-1 należy wskazać, że jest to aktualizacja oraz podać datę, od kiedy miały miejsce zmiany.

rozszerzenie kodów pkd

Podczas uzupełniania wniosku aktualizującego wpis trzeba wskazać, jakie kody zostają zmienione (w tym wykreślone), a także konieczne jest wybranie lub zmiana kodu przeważającego.

rozszerzenie kodów pkd

Podając jeden kod główny, należy pamiętać, że stanowi on czynność wykonywaną w sposób przeważający i jest zasadniczą działalność przedsiębiorstwa. Co do zasady ustalenie przeważającego rodzaju działalności powinno się odbyć na podstawie rodzaju sprzedawanych towarów i usług, a jeżeli działalność dopiero jest zakładana – szacowanym rodzaju sprzedaży, który został uwzględniony – np. w biznesplanie.

Poszerzenie działalności to również rozszerzenie kodów PKD?

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonania wpisu (aktualizacji) kodu PKD w przypadku rozszerzenia rodzaju wykonywanych czynności. Brak właściwego kodu PKD, odpowiadającego wykonywanym czynnościom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi niedopełnienie obowiązków administracyjnych.

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonania wpisu kodu PKD w momencie rejestracji działalności, a także rozszerzenie kodów PKD w przypadku rozszerzenia lub zawężenia rodzaju wykonywanych czynności.

Określenie przedmiotu wykonywanej działalności ma wyłącznie charakter ewidencyjny. Warto jednak zadbać, aby przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej określony w rejestrach odpowiadał temu, który w rzeczywistości jest wykonywany. Zgłoszenie prawidłowych kodów PKD jest szczególnie ważne w przypadku kontroli podatkowej, kiedy dzięki temu przedsiębiorca nie będzie mieć problemów z udowodnieniem, że poniesiony wydatek ma związek z prowadzoną działalnością.

Czynności wykonane incydentalnie nie powodują konieczności aktualizowania kodów PKD.

Przykład 1.

Pani Sandra prowadzi mobilny salon kosmetyczny. Zdecydowała się sprzedać swój samochód, który stanowi jej środek trwały. Czy w związku ze sprzedażą środka trwałego pani Sandra ma obowiązek poszerzenia PKD?

Nie, ponieważ sprzedaż środka trwałego ma charakter incydentalny, pani Sandra nie musi z tego powodu poszerzać PKD, a z uwagi na fakt, że przedmiotem sprzedaży jest środek trwały, nie powoduje to konieczności ewidencjonowania przychodu na kasie.

Należy jednak pamiętać, aby taka sprzedaż nie odbywała się w sposób stały. Ponadto rozszerzenie działalności o nowe obszary może powodować utratę zwolnienia z VAT lub konieczność rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Warto zweryfikować nowy rodzaj działalności również pod tym kątem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów