Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek liniowy w działalności gospodarczej - czy to się opłaca?

Jedną z dostępnych w Polsce form opodatkowania działalności gospodarczej jest między innymi podatek liniowy. Jego zastosowanie ma wiele korzyści, jednak nie dla każdego będzie opłacalny jego wybór. W poniższym artykule przedstawiamy na co zwrócić uwagę przy wyborze formy opodatkowania oraz kiedy podatek liniowy może stać się opłacalną formą opodatkowania dla przedsiębiorcy.

Podatek liniowy a opodatkowanie na zasadach ogólnych

Stawka podatku liniowego wynosi zawsze 19%, bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorcy. Jest to podstawowa różnica pomiędzy podatkiem liniowym a podatkiem płaconym na zasadach ogólnych. Rozliczając się według tzw. skali podatkowej, stawka podatku wynosi 18% lub 32%, w zależności od osiągniętego dochodu. Z tego względu podatek liniowy jest opłacalny dla tych, którzy uzyskują wysokie dochody. Należy pamiętać, iż z tej formy opodatkowania mogą skorzystać tylko podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kiedy podatek liniowy staje się opłacalny?

Podatek liniowy opłaca się, jeśli:

  • roczny dochód nie jest niższy niż 100 tys. zł;

  • nie dokonuje się rozliczenia dochodu ze współmałżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem - ponieważ w związku z podatkiem liniowym, nie przysługuje prawo do odliczenia ulg z tych tytułów. Ulgi te przeznaczone są tylko dla przedsiębiorców rozliczających się za pomocą skali podatkowej;

  • nie korzysta się z ulgi na dzieci i ulgi za internet - podobnie jak w powyższym przypadku są one przeznaczone tylko dla skali podatkowej;

  • oprócz prowadzenia własnej działalności uzyskuje się dochody również z innych źródeł, które rozliczane są według skali podatkowej (np. umowa o pracę) - w tej sytuacji istnieje możliwość uwzględnienia większości ulg podatkowych w zeznaniu rocznym dochodu z etatu. Należy jednak pamiętać o konieczności złożenia dwóch deklaracji rocznych.

Podatek liniowy nie dla wszystkich?

Jednym z podstawowych warunków skorzystania z podatku liniowego jest nieświadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Dotyczy to usług o tym samym charakterze, co praca, którą podatnik wykonywał bądź wykonuje dla niego na etacie. Przepis ten odnosi się do tego samego roku podatkowego.

Przywileje i obowiązki - podatek liniowy

Rozliczając się na zasadach podatku liniowego od osiągniętego przychodu, można odliczyć koszty jego uzyskania (czego nie można zastosować np. przy ryczałcie). W wyniku tej czynności zmniejsza się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie - podatek jest niższy.

Minusem tej formy opodatkowania jest brak kwoty wolnej od podatku, która w 2019 r. wynosi 8000 zł. Rozliczając się na zasadach ogólnych, jeśli dochód w danym kwartale / miesiącu nie przekroczy 3091 zł, podatek nie jest pobierany. Zasada ta nie dotyczy jednak osób rozliczających się na podstawie podatku liniowego. Wobec nich - bez względu na wysokość osiągniętego dochodu - należy opłacać podatek.

Przedsiębiorca ma prawo do wyboru formy opodatkowania, a także jej zmiany w trakcie roku. Podatnik zakładający działalność dokonuje wyboru formy opodatkowania na składanym wniosku CEIDG-1. W przypadku podatników prowadzących już działalność, zmiany formy opodatkowania w trakcie roku można dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód. Wówczas należy złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W sytuacji niezłożenia zgłoszenia w terminie, należy kontynuować dotychczasowe zasady opodatkowania.

Rozliczając się za dany rok podatkiem liniowym, przedsiębiorca musi złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu lub straty do 30 kwietnia następnego roku. Zeznania tego dokonuje się na formularzu PIT-36L.

Przykład 1.

Firma “X” osiągnęła roczny dochód w wysokości 150 tys. zł. Jej właścicielem jest bezdzietny singiel. Ma on podjąć decyzję, która forma opodatkowania - podatek liniowy czy rozliczenie wg skali podatkowej jest dla niego bardziej korzystne.

  • Jeśli zdecyduje się na rozliczanie wg skali podatkowej to:

150 000 - 85 528 = 64 472 zł

(85 528 - 8 000) * 18% = 13 955,04 zł

64 472 * 32% = 20 631,04 zł

20 631,04 + 13 955,04 = 34 586,08 zł

  • Jeśli zdecyduje się na podatek liniowy to:

150 000 * 19% = 28 500 zł

W tej sytuacji przedsiębiorcy bardziej opłaca się podatek liniowy, ponieważ odprowadzi mniejszą kwotę do urzędu skarbowego.

Wybierając formę opodatkowania, należy rozważyć swoją sytuację rodzinną oraz materialną. Osiągając wysokie dochody z działalności i kiedy nie przysługują ulgi do odliczenia - z pewnością bardziej opłaca się skorzystanie z podatku liniowego. Natomiast będąc w odwrotnej sytuacji warto zastanowić się nad rozliczeniem na zasadach ogólnych. Wybór metody zależy zatem od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej, w jakiej znajduje się przedsiębiorca.