Podatek liniowy w działalności gospodarczej - czy to się opłaca?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jedną z dostępnych w Polsce form opodatkowania działalności gospodarczej jest między innymi podatek liniowy. Jego zastosowanie ma wiele korzyści, jednak nie dla każdego będzie opłacalny jego wybór. W poniższym artykule przedstawiamy na co zwrócić uwagę przy wyborze formy opodatkowania oraz kiedy podatek liniowy może stać się opłacalną formą opodatkowania dla przedsiębiorcy.

Podatek liniowy a opodatkowanie na zasadach ogólnych

Stawka podatku liniowego wynosi zawsze 19%, bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorcy. Jest to podstawowa różnica pomiędzy podatkiem liniowym a podatkiem płaconym na zasadach ogólnych. Rozliczając się według tzw. skali podatkowej, stawka podatku wynosi 17% lub 32%, w zależności od osiągniętego dochodu. Z tego względu podatek liniowy jest opłacalny dla tych, którzy uzyskują wysokie dochody. Należy pamiętać, iż z tej formy opodatkowania mogą skorzystać tylko podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kiedy podatek liniowy staje się opłacalny?

Podatek liniowy opłaca się, jeśli:

  • roczny dochód nie jest niższy niż 120 tys.-130 tys. zł;
  • nie dokonuje się rozliczenia dochodu ze współmałżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko - ponieważ w związku z podatkiem liniowym, nie przysługuje prawo do odliczenia ulg z tych tytułów. Ulgi te przeznaczone są tylko dla przedsiębiorców rozliczających się za pomocą skali podatkowej;
  • nie korzysta się z ulgi na dzieci i ulgi na internet - podobnie jak w powyższym przypadku są one przeznaczone tylko dla skali podatkowej;
  • oprócz prowadzenia własnej działalności uzyskuje się dochody również z innych źródeł, które rozliczane są według skali podatkowej (np. umowa o pracę) - w tej sytuacji istnieje możliwość uwzględnienia większości ulg podatkowych w zeznaniu rocznym dochodu z etatu. Należy jednak pamiętać o konieczności złożenia dwóch deklaracji rocznych.

Po wejściu w życie pakietu zmian w ramach Polskiego Ładu podatek liniowy nie będzie już tak atrakcyjną formą opodatkowania: Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności– co wybrać?

Podatek liniowy nie dla wszystkich?

Jednym z podstawowych warunków skorzystania z podatku liniowego jest nieświadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Dotyczy to usług o tym samym charakterze, co praca, którą podatnik wykonywał bądź wykonuje dla niego na etacie. Przepis ten odnosi się do tego samego roku podatkowego.

Przywileje i obowiązki - podatek liniowy

Rozliczając się na zasadach podatku liniowego od osiągniętego przychodu, można odliczyć koszty jego uzyskania (czego nie można zastosować np. przy ryczałcie). W wyniku tej czynności zmniejsza się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie - podatek jest niższy.

Minusem tej formy opodatkowania jest brak kwoty wolnej od podatku, która w 2022 r. wynosi 30 tys. zł. Rozliczając się na zasadach ogólnych, jeśli dochód w danym kwartale / miesiącu nie przekroczy 30000 zł, podatek nie jest pobierany (ponieważ podatek pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek wynosi 0 zł). Zasada ta nie dotyczy jednak osób rozliczających się na podstawie podatku liniowego. Wobec nich - bez względu na wysokość osiągniętego dochodu - należy opłacać podatek.

Przedsiębiorca ma prawo do wyboru formy opodatkowania, a także jej zmiany w trakcie roku. Podatnik zakładający działalność dokonuje wyboru formy opodatkowania na składanym wniosku CEIDG-1. W przypadku podatników prowadzących już działalność, zmiany formy opodatkowania w trakcie roku można dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód. Wówczas należy złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W sytuacji niezłożenia zgłoszenia w terminie, należy kontynuować dotychczasowe zasady opodatkowania.

Rozliczając się za dany rok podatkiem liniowym, przedsiębiorca musi złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu lub straty do 30 kwietnia następnego roku. Zeznania tego dokonuje się na formularzu PIT-36L.

Przykład 1.

Firma “X” w 2021 r. osiągnęła roczny dochód w wysokości 150 000 zł. Jej właścicielem jest bezdzietny singiel. Ma on podjąć decyzję, która forma opodatkowania - podatek liniowy czy rozliczenie wg skali podatkowej jest dla niego bardziej korzystne.

  • Jeśli zdecyduje się na rozliczanie wg skali podatkowej to:

14 539,76 + 32% x (150 000 - 85 528) = 14 539,76 + 20 631,04 = 35 170,8 zł (po zaokrągleniu 35171 zł)

  • Jeśli zdecyduje się na podatek liniowy to:

150 000 x 19% = 28 500 zł 

W tej sytuacji przedsiębiorcy bardziej opłaca się podatek liniowy, ponieważ odprowadzi mniejszą kwotę podatku do urzędu skarbowego.

Wybierając formę opodatkowania, należy rozważyć swoją sytuację rodzinną oraz materialną. Osiągając wysokie dochody z działalności i kiedy nie przysługują ulgi do odliczenia - z pewnością bardziej opłaca się skorzystanie z podatku liniowego. Natomiast będąc w odwrotnej sytuacji warto zastanowić się nad rozliczeniem na zasadach ogólnych. Wybór metody zależy zatem od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej, w jakiej znajduje się przedsiębiorca.

Jak wyliczyć zaliczki na podatek liniowy w systemie wfirma.pl

System do samodzielnej księgowości online wfirma.pl umożliwia w szybki i sprawny sposób wyliczenia bieżących zaliczek na podatek liniowy na podstawie wprowadzonych danych (przychody i koszty). Aby wyliczyć zaliczkę na PIT należy po wprowadzeniu danych przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Kolejno należy wybrać okres, którego zaliczka ma dotyczyć - miesiąc oraz rok.

podatek liniowy

W następnym kroku pojawi się tabela z wysokością opłaconych składek ZUS, które podlegają ujęciu w wyliczanej zaliczce na PIT. Dodatkowo w polu POZOSTAŁE SKŁADKI wskazać można opłacone składki, których deklaracje były wygenerowane poza systemem.

podatek liniowy

Formularze ZUS DRA które zostały rozliczone w systemie w zakładce: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE przed wygenerowaniem zaliczki na podatek będą automatycznie uwzględniane w wyliczeniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów