Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek liniowy w działalności gospodarczej - czy to się opłaca?

Jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej jest podatek liniowy. Jego zastosowanie ma wiele korzyści, jednak nie dla każdego będzie opłacalne. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, na co zwrócić uwagę przy wyborze formy opodatkowania.

Podatek liniowy a opodatkowanie na zasadach ogólnych

Stawka podatku liniowego wynosi zawsze 19%, bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorcy. Jest to podstawowa różnica pomiędzy podatkiem liniowym a podatkiem płaconym na zasadach ogólnych. Rozliczając się według tzw. skali podatkowej, stawka podatku wynosi 18% lub 32%, w zależności od osiągniętego dochodu. Z tego względu podatek liniowy jest opłacalny dla tych, którzy uzyskują wysokie dochody. Należy pamiętać, iż z tej formy opodatkowania mogą skorzystać tylko podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kiedy podatek liniowy staje się opłacalny?

Podatek liniowy opłaca się, jeśli:

  • roczny dochód nie jest niższy niż 100 tys. zł;

  • nie dokonuje się rozliczenia dochodu ze współmałżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem - ponieważ w związku z podatkiem liniowym, nie przysługuje prawo do odliczenia ulg z tych tytułów. Ulgi te przeznaczone są tylko dla przedsiębiorców rozliczających się za pomocą skali podatkowej;

  • nie korzysta się z ulgi na dzieci i ulgi za internet - podobnie jak w powyższym przypadku są one przeznaczone tylko dla skali podatkowej;

  • oprócz prowadzenia własnej działalności uzyskuje się dochody również z innych źródeł, które rozliczane są według skali podatkowej (np. umowa o pracę) - w tej sytuacji istnieje możliwość uwzględnienia większości ulg podatkowych w zeznaniu rocznym dochodu z etatu. Należy jednak pamiętać o konieczności złożenia dwóch deklaracji rocznych.

Podatek liniowy nie dla wszystkich?

Jednym z podstawowych warunków skorzystania z podatku liniowego jest nieświadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Dotyczy to usług o tym samym charakterze, co praca, którą podatnik wykonywał bądź wykonuje dla niego na etacie. Przepis ten odnosi się do tego samego roku podatkowego.

Przywileje i obowiązki - podatek liniowy

Rozliczając się na zasadach podatku liniowego od osiągniętego przychodu, można odliczyć koszty jego uzyskania (czego nie można zastosować np. przy ryczałcie). W wyniku tej czynności zmniejsza się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie - podatek jest niższy.

Minusem tej formy opodatkowania jest brak kwoty wolnej od podatku. Rozliczając się na zasadach ogólnych, jeśli dochód w danym roku nie przekroczył 3091 zł, podatek nie jest pobierany w trakcie roku, a w rocznym rozliczeniu kwota wolna wynosi w 2017 6600 zł a w 2018 8000 zł. Zasada ta nie dotyczy jednak osób rozliczających się na podstawie podatku liniowego. Wobec nich - bez względu na wysokość osiągniętego dochodu - należy opłacać podatek.

Przedsiębiorca ma prawo do wyboru formy opodatkowania. Wybór ten musi zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Przy zakładaniu działalności gospodarczej składa pisemne oświadczenie o podjętej decyzji w formie odpowiednio wypełnionego formularza CEIDG-1.

Jeśli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku, oświadczenie musi złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności, jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybrany sposób opodatkowania odnosi się do lat kolejnych. Jeśli jednak podatnik chce zmienić sposób opodatkowania, zobowiązany jest złożyć do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomienie o rezygnacji z danego sposobu opodatkowania lub oświadczenie o stosowaniu innej metody.

Rozliczając się za dany rok podatkiem liniowym, przedsiębiorca musi złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu lub straty do 30 kwietnia następnego roku. Zeznania tego dokonuje się na formularzu PIT-36L.

Przykład 1.

Firma “X” osiągnęła roczny dochód w wysokości 150 tys. zł. Jej właścicielem jest bezdzietny singiel. Ma on podjąć decyzję, która forma opodatkowania - podatek liniowy czy rozliczenie wg skali podatkowej jest dla niego bardziej korzystne.

  • Jeśli zdecyduje się na rozliczanie wg skali podatkowej to:

150 000 - 85 528 = 64 472 zł

(85 528 - 3 089) * 18% = 14 839,02 zł

64 472 * 32% = 20 631,04 zł

20 631,04 + 14 839,02 = 35 470,06 zł

  • Jeśli zdecyduje się na podatek liniowy to:

150 000 * 19% = 28 500 zł

W tej sytuacji przedsiębiorcy bardziej opłaca się podatek liniowy, ponieważ odprowadzi mniejszą kwotę do urzędu skarbowego.

Wybierając formę opodatkowania, należy rozważyć swoją sytuację rodzinną oraz materialną. Osiągając wysokie dochody z działalności i kiedy nie przysługują ulgi do odliczenia - z pewnością bardziej opłaca się skorzystanie z podatku liniowego. Natomiast będąc w odwrotnej sytuacji warto zastanowić się nad rozliczeniem na zasadach ogólnych. Wybór metody zależy zatem od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej, w jakiej znajduje się przedsiębiorca.