0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot towaru a ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę sklep, a sprzedaż ewidencjonuję na kasie fiskalnej. Ostatnio zdarzyło się, że klient zwrócił towar zakupiony na paragon. W jaki sposób powinnam udokumentować zwrot towaru i wykazać takie zdarzenie w ewidencjach podatkowych?

Barbara, Zakopane

 

Zwrot towaru zakupionego na paragon należy przede wszystkim wprowadzić do ewidencji zwrotu towarów. Dodatkowo przedsiębiorca powinien stworzyć protokół zwrotu towaru, a także umieścić w dokumentacji paragon, na podstawie którego zwrot został dokonany. Szczegółowe rozliczenie zwrotu towaru zostało omówione poniżej.

Ewidencja zwrotu towarów – jak ją sporządzić?

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących zwrot towarów lub uznana reklamacja, która powoduje zwrot całości lub części należności, muszą być ujęte w odrębnej ewidencji. Zgodnie z przepisami, powinna ona zawierać:

 • datę sprzedaży;
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, a w przypadku gdy dokonanie sprzedaży potwierdza paragon fiskalny lub faktura w postaci elektronicznej - numer tego paragonu lub tej faktury oraz numer unikatowy;
 • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę albo notatkę służbową lub protokół z nabycia sprawdzającego.

Darmowy wzór wraz z omówieniem znajduje się w artykule: Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej – wzór z omówieniem.

Protokół zwrotu towaru – co powinien zawierać?

Protokół towaru jest niezbędnym elementem omówionej wyżej ewidencji. Udowadnia faktyczny zwrot części lub całości zwróconego towaru. Wyszczególnia się następujące elementy takiego dokumentu:

 • numer protokołu;
 • dane obu stron transakcji;
 • nazwę towaru;
 • numer paragonu, który potwierdzał sprzedaż zwracanego towaru;
 • przyczynę zwrotu;
 • informację wskazującą, czy sprzedawca przyjął zwrot.

Darmowy wzór do pobrania znajduje się w artykule: Protokół zwrotu towaru – wzór z omówieniem.
Zwrot towaru należy wykazać odpowiednio w prowadzonych ewidencjach rozliczeniowych. W przeciwnym razie podatnik wykazałby zbyt wysoką podstawę opodatkowania zarówno w VAT (w przypadku czynnego podatnika VAT), jak i PIT, przez co mogłoby nieprawidłowo wzrosnąć zobowiązanie podatkowe (przychód z kasy fiskalnej nie zostałby odpowiednio pomniejszony).

Zwrot towaru – jak rozliczyć w ewidencjach?

Podatek VAT należny w rejestrze sprzedaży VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) oraz przychód w 7. kolumnie KPiR – wartość sprzedanych towarów i usług (w przypadku prowadzenia KPiR) lub przychód w ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtu) należy pomniejszyć na podstawie ewidencji zwrotu towarów, sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kas fiskalnych. Wartość ewidencji należałoby wprowadzić w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostały dokonane zwroty w niej zawarte. Zatem jeżeli, przykładowo, ewidencja zwrotów odnosi się do zwrotu z 5, 10 i 29 kwietnia 2023 roku, podatnik może ją wykazać jednym wpisem w ewidencjach w dacie 30 kwietnia 2023 roku.

Czynni podatnicy VAT, którzy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonują na kasie fiskalnej, zobowiązani są do oznaczania raportu fiskalnego w pliku JPK_V7 symbolem RO. Symbol ten przeznaczony jest dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych, zawierających informacje o sprzedaży z kas rejestrujących.

W takim przypadku, zwrot towarów który udokumentowany był pierwotnie paragonem fiskalnym w strukturze pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej również musi zostać oznaczony symbolem RO.

Ewidencja zwrotów towarów – księgowanie w systemie wFirma.pl

W celu pomniejszenia wartości sprzedaży z kasy fiskalnej na podstawie ewidencji zwrotów, w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W wyświetlonym oknie trzeba wybrać BRAK KONTRAHENTA, a w polu NUMER DOKUMENTU uzupełnić numer ewidencji (np. „Ewidencja zwrotów 04/2023”). Pozostałe pola należy uzupełnić w sposób następujący:

 • DATA WYSTAWIENIA / DATA SPRZEDAŻY: ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy ewidencja;
 • WARTOŚĆ NETTO: ujemna wartość netto ewidencji;
 • KWOTA VAT: wartość VAT z dokumentu również ze znakiem „–”.

W przypadku ryczałtu trzeba dodatkowo wybrać odpowiednią stawkę ryczałtu dla danej sprzedaży. W zakładce ZAAWANSOWANE jako RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać RO, wówczas po zapisaniu, ewidencja oczywistych pomyłek zostanie oznaczona automatycznie symbolem RO w pliku JPK_V7.

Zwrot towaru

Wartości ewidencji znajdą się odpowiednio w ewidencji sprzedaży VAT oraz w 7. kolumnie KPiR – wartość sprzedanych towarów i usług / ewidencji przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów