0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

System VAT marża a kasa fiskalna - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej przychodów ze sprzedaży rozliczonych w systemie VAT marża rodzi wiele wątpliwości. Nabywca powinien otrzymać paragon jako dowód zakupu, jak więc go poprawnie wystawić? Sprawdź, jak należy ewidencjonować sprzedaż jeśli jest ona oparta o system VAT marża

System VAT marża - podstawa opodatkowania

System VAT marża polega na opodatkowaniu jedynie realnego przychodu podatnika, a nie jego obrotu. Kwota podatku naliczana jest więc tylko od kwoty narzuconej marży.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż używanych laptopów. Transakcja sprzedaży 1 sztuki sprzętu została wyceniona następująco:

  • 1 000 zł – koszt zakupu laptopa
  • 200 zł – nałożona przez sprzedawcę marża
  • 46 zł – kwota podatku VAT liczona od wartości marży (200 x 23%)

Oznacza to, że przy transakcji sprzedaży na kwotę 1 246 zł przedsiębiorca zapłaci jedynie 46 zł podatku VAT.

System wFirma.pl umożliwia wystawianie faktur VAT marża, więcej na ten remat w artykule: Faktura VAT marża - jak wystawić

Procedura VAT marża stosowana jest dla:

  • usług turystyki,
  • dostawy towarów używanych,
  • dostawy dzieł sztuki,
  • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Ujęcie sprzedaży na kasie a system VAT marża

Zgodnie z art. 111 ust. 3b ustawy o VAT podatnicy prowadzący sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży. Oznacza to, że nabywca powinien otrzymać paragon, na którym zostanie uwzględniona pełna kwota sprzedaży, a więc brutto.

Zgodnie z wcześniejszym przykładem, na paragonie powinna widnieć wartość 1 246 zł.

Kwota marży jest informacją poufną dla nabywcy, stąd na wystawianym paragonie wyjątkowo nie powinny się znaleźć dane o podstawie opodatkowania oraz faktycznej kwocie podatku VAT.

Sposób ujęcia sprzedaży na kasie fiskalnej usług turystyki, towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki i antyków, został jasno określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. W § 6 ust. 1 pkt.6 rozporządzenia znalazł się zapis, że podatnicy prowadzący sprzedaż za pomocą kasy przyporządkowują dowolną wolną literę, z wyjątkiem litery „A”, wartości 0% (tzw. zero techniczne). Przyporządkowanie odpowiedniej litery dla tego rodzaju sprzedaży odnotowuje serwisant w książce kasy.

W ten sposób na podstawie raportu okresowego z kasy fiskalnej nie jest możliwe ustalenie kwoty podatku z tego typu transakcji. Stąd też niezbędne jest prowadzenie osobnej ewidencji na potrzeby rozliczeń podatków, która będzie zawierać m.in. kwoty nabycia, marży oraz należnego VAT.

W przypadku sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki i antyków których obejmuje system VAT marża należy pamiętać, aby odnotować tą informację w deklaracji VAT-7/ VAT-7K. W tym celu w części F deklaracji należy zaznaczyć pole nr 63 (art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów