0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna w 2024 roku - kto musi ją stosować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy oferujący m.in. usługi z zakresu doradztwa podatkowego, gastronomiczne i wulkanizacyjne, a także warsztaty motoryzacyjne, fryzjerzy i kosmetyczki na rzecz osób prywatnych muszą posiadać kasy fiskalne. Sprawdź, kogo obowiązuje kasa fiskalna w 2024 roku!

Dla kogo kasa fiskalna w 2024 roku?

O tym, kogo bezwzględnie obowiązuje kasa fiskalna można przeczytać w §4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a są to:

 1. dostawy:
  1. gazu płynnego,
  2. części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),
  3. silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408),
  4. nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),
  5. przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),
  6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),
  7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708 i 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych,
  8. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11),
  9. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
  10. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,
  11. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  12. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol CN,
  13. wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  14. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  15. perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 2. świadczenia usług:
  1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  2. taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,
  3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
  4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
  7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
  8. doradztwa podatkowego,
  9. związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
   • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz 
   • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  11. kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  12. związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  13. mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Kasa fiskalna - limity w 2024 roku bez zmian!

Limit obrotu do kasy na mocy aktualnie obowiązującego rozporządzenia nie uległ zmianie. Zgodnie z generalną zasadą dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych kasa fiskalna jest obowiązkowa, jeżeli obroty na ich rzecz przekroczą 20 000 zł. Do limitu nie zalicza się takich czynności jak sprzedaż:

 • nieruchomości,
 • środków trwałych jeżeli sprzedaż została udokumentowana fakturą,
 • wartości prawnych i niematerialnych jeżeli sprzedaż została udokumentowana fakturą.

Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Rozporządzenie wyszczególnia podatników, którzy nie muszą przestrzegać limitu 20 000 zł jeśli dokonują czynności przedmiotowo zwolnione z kasy rejestrującej wymienione w załączniku omawianego rozporządzenia. Podatnicy, którzy jeszcze nie muszą myśleć o zakupie kas fiskalnych, to między innymi:

 • prowadzący czynności notarialne,
 • oferujący usługi usługi telekomunikacyjne (również art. 2 pkt 25a ustawy o VAT),
 • świadczący usługi elektroniczne, którzy równocześnie oferują usługi telekomunikacyjne (o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, pod warunkiem, że podatnik świadczy usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy),
 • oferujący usługi ubezpieczeniowe i finansowe, 
 • oferujący usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą,
 • prowadzący sprzedaż wysyłkową - jednak tylko w wypadku, kiedy dostawa odbędzie się kurierem lub za pomocą poczty, zapłata zostanie przelana na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Pełen wykaz czynności jak zostało wspomniane znajduje się w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak zaksięgować ewidencję sprzedaży bezrachunkowej w systemie wFirma.pl?

Użytkownicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z kasy rejestrującej i tym samym prowadzą ewidencję sprzedaży bezrachunkowej, w systemie wFirma.pl mogą wprowadzić osiągnięte przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, gdzie kolejno należy uzupełnić dane zgodnie ze sporządzoną wcześniej ewidencją sprzedaży bezrachunkowej. W polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA. Jako numer ewidencji bezrachunkowej można wskazać ESB numer/MM/RRRR.

kasa fiskalna

Dodatkowo w podzakładce ZAAWANSOWANE jako Rodzaj sprzedaży w JPK_V7 należy wybrać z listy oznaczenie WEW.

kasa fiskalna

Po zapisaniu przychód zostanie ujęty w kolumnie 7 KPiR, natomiast podatek VAT trafi do rejestru VAT sprzedaży. Dodatkowo wpis zostanie wykazany w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z oznaczeniem "WEW".

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów