Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Dla kogo kasa fiskalna w 2016 roku?

Rok 2015 przyniósł ze sobą dużo zmian w ustawach. Przedsiębiorcy oferujący m.in. usługi z zakresu doradztwa podatkowego, gastronomiczne i wulkanizacyjne, a także warsztaty motoryzacyjne, fryzjerzy i kosmetyczki muszą posiadać kasy fiskalne. Czy od 2016 roku przepisy uległy zmianie? Dla kogo kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Dla kogo kasa fiskalna w 2016 roku

O tym, kogo bezwzględnie obowiązuje kasa fiskalna można przeczytać w §4 Rozporządzenia, a są to między innymi:

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (...)

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

- z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Kasa fiskalna - limity bez zmian

Limit obrotu do kasy w roku 2016 nie uległ zmianie. Zgodnie z generalną zasadą dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych kasa fiskalna jest obowiązkowa, jeżeli ich obroty przekroczą 20 tys. Do limitu nie zalicza się już takich czynności jak sprzedaż:

  • nieruchomości,

  • środków trwałych,

  • wartości prawnych i niematerialnych.

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Podatnicy, którzy jeszcze nie muszą myśleć o zakupie kas fiskalnych, to między innymi:

  • prowadzący czynności notarialne o których mowa w art. 2 ust. 25a ustawy o VAT,  

  • oferujący usługi usługi telekomunikacyjne (również art. 2 ust. 25a ustawy o VAT),

  • świadczący usługi elektroniczne i nadawcze, którzy równocześnie oferują usługi telekomunikacyjne (o których mowa w art. 2 ust. 25a ustawy o VAT),

  • oferujący usługi ubezpieczeniowe i finansowe,

  • oferujący usługi związane z obsługą rynku nieruchomości,

  • prowadzący sprzedaż wysyłkową - jednak tylko w wypadku, kiedy zapłata zostanie przelana na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).