0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Synergia i jej znaczenie dla biznesu - czyli 1+1=3 i więcej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy możliwe jest, by będąc w posiadaniu dwóch składowych, uzyskać wynik większy od ich sumy? Pozornie wydawać mogłoby się to niemożliwe, jednak zjawisko takie naprawdę istnieje. Co więcej, nagminnie się z nim spotykamy, często nie zdając sobie z tego sprawy. Jest to tzw. myślenie synergiczne. Jak synergia może pozytywnie wpłynąć na biznes? Przeczytaj poniżej.

Czym jest synergia?

Synergię inaczej możemy określić, jako „współdziałanie” czynników, które pozwalają uzyskać efekt większy od sumy działań składowych. Jest to często ujmowane poprzez równanie 1 + 1 = 3 i więcej. Synergicznie działają nie tylko osoby zaznajomione z tematem, ale również prawa natury, z czego najczęściej nie zdajemy sobie sprawy.

Jak przejawia się synergia w życiu codziennym?

Ze zjawiskiem synergii spotykamy się każdego dnia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Począwszy od konstrukcji mostów, aż po działanie samej przyrody (drzewa, klucz ptaków). Jest ono bardzo częste, jednak dla wielu osób nadal pozostaje niezauważone. Natura już od dawna działa synergicznie, dbając o swój rozwój i przetrwanie. Najlepszym tego przykładem są właśnie wspomniane już drzewa. Ich korzenie splatają się, powodując, że są one mocniejsze i bardziej odporne na czynniki zewnętrzne niż miałoby to miejsce w przypadku drzew rosnących samotnie i w pojedynkę. Drzewa splatające się korzeniami tworzą wartość, jaką jest odporność na wpływ czynników zewnętrznych (np. wiatru). Wzmacniają w ten sposób również słabsze drzewa, poprzez przekazywanie składników odżywczych. 

Również zwierzęta korzystają z dobrodziejstw jakie daje synergia. Przykładem może być klucz gęsi wykorzystujący odpowiedni sposób przemieszczania się do tego, by z jednej strony wspierać w locie pozostałe ptaki, a z drugiej narzucać tempo i wspierać osobnika, który w danym czasie pełni funkcję przewodnika. Poza wyżej wymienionymi przykładami, wykorzystanie tego efektu jest obecne w wielu innych aspektach życia człowieka, na przykład w konstrukcjach budowlanych (mosty). Orkiestra symfoniczna, także doskonale obrazuje to zjawisko. Nawet gdy tworzą ją muzycy o przeciętnych umiejętnościach, to finalnie łącząc dźwięki instrumentów, których są wirtuozami, zachwycają efektem, jakim jest piękna melodia.

Podobnie kwestia synergii ma się w biznesie. Może mieć bardzo dobroczynny wpływ oraz wspierać rozwój i kreatywność. Przykładem mogą być firmy, które dzięki współpracy uzyskują np. większy zasięg rynkowy.

Synergia a praca w zespole – jak ją wspierać? 

Tworzenie zespołów oraz praca oparta na współpracy w ramach projektów spowodowane są głównie chęcią uzyskania efektu synergii. Osoby współpracujące w zespole mogą wypracować wspólnie więcej rozwiązań problemu, aniżeli zatrudniony w pojedynkę fachowiec. Dzieje się tak dlatego, że każdy z nas podchodzi do problematycznych kwestii, opierając się na własnych doświadczeniach, przekonaniach i wartościach. Zatem sami dla siebie stanowimy już pewne „ograniczenie”. Natomiast praca z innymi ludźmi umożliwia spojrzenie na problem z punktu widzenia grupy. Finalnie daje to więcej możliwości. Skoro myślenie synergiczne niesie za sobą wiele pozytywnych następstw, nasuwa się pytanie, w jaki sposób wspierać rozwój myślenia synergicznego oraz co jest istotne, by zapewnić odpowiednie warunki do tego stylu współpracy? By zakończył się on sukcesem, należy pamiętać o czynnikach, które niewątpliwie wspierają taki sposób działania:

  • osoby tworzące zespół, powinny być pozbawione dominującego indywidualizmu, który utrudnia współpracę;

  • myślenie globalne w kategorii „MY”, zamiast jednostkowego w kategorii „JA”

  • wspierająca postawa lidera, który jest otwarty na różnorodne propozycje rozwiązania problemu;

  • budowanie odpowiedniej kultury pracy w zespole na podstawie wartości i kultury organizacyjnej sprzyjającej otwartości.

Czym jest Syndrom Apollo?

Wiemy już, że myślenie synergiczne sprzyja rozwojowym działaniom i nowatorskim rozwiązaniom problemów. Czy zatem należy przypuszczać, że próba tworzenia zespołów projektowych zawsze przynosi synergię w dodatniej postaci? Otóż nie. Istnieje tzw. syndrom Apollo. Opisany on został w 1981 roku przez dr Meredith Belbin. Zaobserwowano go na podstawie pewnego eksperymentu. 

Zebrano w nim dwie grupy osób o różnym poziomie wyników indywidualnych i kompetencjach. Pierwszą grupę tworzyli menedżerowie o najwyższych wynikach i wysokich kompetencjach. Zespół ten nazwano Apollo. Druga grupa zrzeszała menedżerów, którzy uzyskali w testach przeciętne wyniki. Celem obu zespołów była praca nad projektem. Przewidywano, że to pierwszy zespół powinien osiągnąć znacznie lepsze wyniki. Czy tak się stało? Otóż wyniki tego eksperymentu jednoznacznie wskazały, że lepiej poradziła sobie grupa o przeciętnym poziomie zdolności.

Dlaczego uzyskano wynik sprzeczny z oczekiwaniami? Odpowiedź kryje się w zachowaniach, jakie prezentowały osoby przynależące do zespołu Apollo. Ludzie ci czuli się wyjątkowi, jednak brak im było pokory. Każdy z nich chciał przeforsować swój własny pomysł. Nie byli jednak otwarci na wypracowanie innego rozwiązania w oparciu o współpracę z pozostałymi członkami zespołu. Przykład ten ukazuje możliwość uzyskania przez zdolnych ludzi, wyniku nie zerowego, a „ujemnego”. Dlaczego ujemnego? Ponieważ zmarnotrawiony został czas, budżet oraz zaangażowanie i motywacja. Są to straty zarówno biznesowe, jak i osobiste oraz relacyjne. Czego jeszcze wynikiem może być ujemny efekt, który da synergia? Oto kilka powodów:

  • nieefektywne zespoły, gdzie występują dysfunkcje pracy zespołowej, 

  • brak dopracowania strategii i wizji wspólnego celu,

  • brak zrozumienia pomiędzy członkami zespołu,

  • dbanie o własne, jednostkowe interesy zamiast interesów całego zespołu i organizacji,

  • pogoń za szybkimi korzyściami, np. chęć szybkiej współpracy, która poprzez przekazanie swojego „know-how”, finalnie może doprowadzić do wzrostu drugiej strony jako konkurenta, nie partnera.

Myślenie synergiczne – jakie korzyści przynosi firmie?

Rozwijanie w sobie umiejętności myślenia synergicznego zdecydowanie korzystnie wpływa na działania firmy. Jest ono przydatne zarówno w kontekście komunikacji wewnętrznej i pracy specjalistów, jak i współpracy z partnerami biznesowymi, gdzie odpowiednie nastawienie do wypracowania udoskonalonych rozwiązań, przekłada się bezpośrednio na relacje z klientem. Tym samym zyskuje jakość usług i produktów.

Myślenie synergiczne przyczynia się do rozwoju firmy, bez którego ciężko jest przedsiębiorcom utrzymać dobrą pozycję na rynku. Warto zatem wdrażać otwarte podejście do współpracy, które ma na celu wypracowanie jak najlepszego rozwiązania. W tym kontekście korzystne staje się wdrożenie tego podejścia poprzez spójność myślenia synergicznego z kulturą organizacyjną firmy. Owocuje to nie tylko w lepszych biznesowych rezultatach, lecz również wpływa korzystnie na osobisty rozwój pracowników. To ważne, ponieważ jak wiadomo „trening czyni mistrza”. Podsumowując – myślenie synergiczne oraz działania, których podstawą jest synergia, pozwalają na wypracowanie nowych, ulepszonych rozwiązań.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów