0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura VAT-marża a odliczenie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kupiłam samochód osobowy na firmę, za który otrzymałam fakturę VAT-marża na kwotę 20 000 zł. Czy faktura VAT-marża uprawnia mnie do odliczenia podatku VAT? Czy będę mogła rozliczać w ramach prowadzonej działalności koszty paliwa?

Marta, Gdynia

 

Odliczenie VAT z faktury VAT-marża 

Marża to kwota różnicy między ceną, która zostanie uiszczona przez nabywcę  a kwotą, którą zapłacił wcześniej sprzedawca przy zakupie towaru (będącego przedmiotem transakcji), pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług. Zastosowanie procedury VAT-marża, powoduje, że na wystawianych fakturach nie wykazuje się podatku VAT. Dlatego też podatnik będący nabywcą nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z takiej faktury.

Procedura VAT marży odnosi się do podatników, którzy:

 • świadczą usługi turystyczne,
 • dokonują dostaw:
  • towarów używanych,
  • przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
  • dokonują dostaw dzieł sztuki.

W związku z czym w przypadku zakupu pojazdów używanych, często wystawiana jest faktura VAT-marża, z której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Odliczenia VAT od wydatków na samochód zakupiony na fakturę VAT-marża

Odliczenie podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych jak i zakupu paliwa w przypadku czynnych podatników podatku VAT przysługuje w wysokości 50% lub 100% w zależności od sposobu wykorzystywania samochodu osobowego. Co do zasady, wykorzystując firmowy pojazd zarówno w działalności jak i w celach prywatnych przysługuje prawo do odliczenia 50 VAT od zakupu paliwa oraz od wydatków związanych z bieżącą eksploatacją. Jeżeli natomiast przedsiębiorca zdecyduje się na wykorzystywanie samochodu wyłącznie w celach związanych z działalnością, może odliczać 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem jeżeli spełnione będą dodatkowo 3 warunki:

 • dokona zgłoszenia pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26

 • prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu,

 • sporządzone zostały zasady użytkowania pojazdu w firmie (np. w formie regulaminu).

Podsumowując, rodzaj dokumentu na podstawie którego został zakupiony samochód firmowy nie ma wpływu na późniejsze rozliczenie VAT od wydatków. Dlatego też, o ile z faktury VAT-marża nie można odliczyć podatku VAT ponieważ na dokumencie tym nie ma naliczonego podatku, przedsiębiorca ma prawo do odliczania VAT od późniejszych wydatków związanych z zakupem paliwa i bieżącym użytkowaniem samochodu.

Faktura VAT-marża w kosztach podatkowych

Ze względu na to, że od faktury VAT-marża podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, taka faktura znajdzie się w kosztach w pełnej wartości. W przypadku gdy zakup odnosi się do zakupu środka trwałego, całkowita wartość takiej faktury stanowić będzie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Należy zaznaczyć, że od 2019 rok odpisy amortyzacyjne zakupionego samochodu osobowego mogą stanowić koszt do limitu 150 000 zł. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów