Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura VAT-marża a odliczenie podatku VAT

Kupiłam samochód osobowy na firmę, za który otrzymałam fakturę VAT-marża. Czy faktura VAT-marża uprawnia mnie do odliczenia podatku VAT? Czy będę mogła rozliczać w ramach prowadzonej działalności koszty paliwa?

Marta, Gdynia

 

W przypadku zakupu pojazdów używanych często wystawiana jest faktura VAT-marża, która charakteryzuje się brakiem wykazanego podatku VAT. Stąd też nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Cała wartość faktury stanowi zatem wartość początkową środka trwałego, który będzie podlegał amortyzacji.

Odliczenie podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych jak i zakupu paliwa w przypadku czynnych podatników podatku VAT przysługuje w wysokości 50% lub 100% w zależności od sposobu wykorzystywania pojazdu. Co do zasady, wykorzystując firmowy pojazd zarówno w działalności jak i w celach prywatnych przysługuje Pani 50% odliczenie VAT od zakupu paliwa oraz od wydatków związanych z bieżącą eksploatacją. Jeżeli natomiast zdecyduje się Pani na wykorzystywanie samochodu wyłącznie w celach związanych z działalnością, może Pani odliczać 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem jeżeli spełnione będą dodatkowo 3 warunki:

  • dokona Pani zgłoszenia pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26

  • będzie Pani prowadziła kilometrówkę dla celów VAT,

  • wprowadzi Pani zasady użytkowania pojazdu w firmie (np. w formie regulaminu).

Podsumowując, rodzaj dokumentu na podstawie którego został zakupiony samochód firmowy nie ma wpływu na późniejsze rozliczenie VAT od wydatków. Dlatego też, o ile z faktury VAT-marża nie można odliczyć podatku VAT ponieważ na dokumencie tym nie ma naliczonego podatku, przedsiębiorca ma prawo do odliczania VAT od późniejszych wydatków związanych z zakupem paliwa i bieżącym użytkowaniem samochodu.