0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura VAT-marża a odliczenie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kupiłam samochód osobowy na firmę, za który otrzymałam fakturę VAT-marża na kwotę 20 000 zł. Czy faktura VAT-marża uprawnia mnie do odliczenia podatku VAT? Czy będę mogła rozliczać w ramach prowadzonej działalności koszty paliwa?

Marta, Gdynia

 

Odliczenie VAT z faktury VAT-marża 

Marża to kwota różnicy między ceną, która zostanie uiszczona przez nabywcę a kwotą, którą zapłacił wcześniej sprzedawca przy zakupie towaru (będącego przedmiotem transakcji), pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług. Zastosowanie procedury VAT-marża, powoduje, że na wystawianych fakturach nie wykazuje się podatku VAT. Dlatego też podatnik będący nabywcą nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z takiej faktury.

Procedura VAT marży odnosi się do podatników, którzy:

 • świadczą usługi turystyczne,
 • dokonują dostaw:
  • towarów używanych,
  • przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
  • dokonują dostaw dzieł sztuki.

W związku z czym w przypadku zakupu pojazdów używanych, często wystawiana jest faktura VAT-marża, z której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Odliczenia VAT od wydatków na samochód zakupiony na fakturę VAT-marża

Odliczenie podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych jak i zakupu paliwa w przypadku czynnych podatników podatku VAT przysługuje w wysokości 50% lub 100% w zależności od sposobu wykorzystywania samochodu osobowego. Co do zasady, wykorzystując firmowy pojazd zarówno w działalności jak i w celach prywatnych przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT od zakupu paliwa oraz od wydatków związanych z bieżącą eksploatacją. Jeżeli natomiast przedsiębiorca zdecyduje się na wykorzystywanie samochodu wyłącznie w celach związanych z działalnością, może odliczać 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem jeżeli spełnione będą dodatkowo 3 warunki:

 • dokona zgłoszenia pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26  terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7,
 • prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu,
 • sporządzone zostały zasady użytkowania pojazdu w firmie (np. w formie regulaminu).

Podsumowując, rodzaj dokumentu na podstawie którego został zakupiony samochód firmowy nie ma wpływu na późniejsze rozliczenie VAT od wydatków. Dlatego też, o ile z faktury VAT-marża nie można odliczyć podatku VAT ponieważ na dokumencie tym nie ma naliczonego podatku, przedsiębiorca ma prawo do odliczania VAT od późniejszych wydatków związanych z zakupem paliwa i bieżącym użytkowaniem samochodu.

Faktura VAT-marża w kosztach podatkowych

Ze względu na to, że od faktury VAT-marża podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, taka faktura znajdzie się w kosztach w pełnej wartości. W przypadku gdy zakup odnosi się do zakupu środka trwałego, całkowita wartość takiej faktury stanowić będzie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, o ile wartość początkowa przekracza 10 000 zł a przewidywany okres użytkowania pojazdu będzie dłuższy niż rok.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów