0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

System VAT marża - sprzedaż towarów używanych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT prawodawca określił szczególne procedury, tyczące się dystrybucji towarów używanych, wytwór sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i staroci w systemie VAT marża. Przepis ten mówi, że poprzez definicję towarów używanych rozumie się ruchomy dobytek, w dobrym stanie do ponownego użytkowania w ich dotychczasowym stanie lub po naprawieniu. Opis ten stosuje się w przypadku, gdy używany asortyment, sprzedawany jest przez płatnika, który nabył lub sprowadził je z przeznaczeniem dalszej ich sprzedaży (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT). Przeczytaj artykuł i dowiedz się czym jest system VAT marża.

Na czym polega system VAT marża?

System VAT marża daje możliwość opodatkowania podatkiem VAT jedynie na dysproporcję pomiędzy ceną zakupu, a ceną zbycia, a nie całość dochodów uzyskanych przez podatnika. W myśl ordynacji o podatku VAT, płacenie systemem VAT marża jest realne jedynie w sytuacji, gdy asortyment używany został zakupiony od subiektu niebędącego oficjalnym płatnikiem VAT albo formalnym płatnikiem podatku od wartości dodanej albo gdy zakup został dokonany od oficjalnego podatnika VAT, a dostawa, o jakiej mówi akt prawny była uwolniona od akcyzy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT i podatników VAT, w sytuacji obłożenia podatkiem tejże dystrybucji w systemie VAT marża.
Zasada nałożenia podatku w systemie VAT marża jest następująca: w sytuacji właściciela firmy, który wykonuje czynności opierające się na dostarczeniu towarów używanych, artystycznych dzieł, przedmiotów kolekcjonowanych oraz staroci zakupionych wcześniej przez tego podatnika dla celów nadzorowanej przez niego działalności gospodarczej albo sprowadzonych celem odsprzedaży. W takich sytuacjach fundamentem opodatkowania akcyzą od asortymentu oraz usług jest narzut, stanowi on różnicę pomiędzy całościowym przychodem ze sprzedaży, a sumą kosztu kupna, pomniejszona o sumę akcyzy.

Ponadplanowe ograniczenia w systemie VAT marża

Możliwość używania opodatkowania systemem VAT marża podlega ograniczeniu wypływającemu z artykułu 120 ust. 10 ustawy o VAT. Z artykułu niniejszego wypływa, że użycie systemu VAT marży tyczy się wyłącznie takich dostaw asortymentu używanego, jakie podatnik zdobył od:
  1. Osoby prawnej, osoby fizycznej albo struktury organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem albo niebędącej płatnikiem akcyzy od wartości dodanej;
  2. Podatników, jeśli obiektem zakupienia stały się asortymenty używane nie podlegające podatkowi na podstawie artykułu 43 ust. 1 pkt 2 albo nabycie nastąpiło od drobnego przedsiębiorcy, który wykorzystuje zwolnienia z opodatkowania;
  3. Podatników, o ile dostawa niniejszych asortymentów została opodatkowana w trybie marży;
  4. Podatników podatku od wartości dodanej, jeśli dostawa niniejszych asortymentów została zwolniona od podatku w myśl odpowiadających regulacjom zawartym w artykule 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. Podatników podatku od wartości dodanej, o ile dostawa niniejszych asortymentów została obłożona podatkiem od wartości dodanej w myśl odpowiadających trybowi opodatkowania marży, a kupujący ma akty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na niniejszych prawach Podsumowując, by móc zastosować rozliczenie podatku w systemie VAT marża, zakup musi nastąpić od osoby nie płacącej podatku, podatnika uwolnionego podmiotowo od podatku albo od podatnika, który przy dostawie użył zwolnienia przedmiotowego albo proces nałożenia podatku narzutu. Mówiąc ogólnie, nabywca nie miał możliwości odliczyć na wcześniejszym etapie podatku VAT. Płatnicy podatkowi autoryzowani do użycia szczególnego trybu rozliczania podatku VAT, o jakim mowa w artykule 119 i 120 ustawy o VAT, nie mają konieczności wyszczególnienia na rachunku VAT swojej marży. W rachunku wpisują jedynie sumę należności ogółem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów