Poradnik Przedsiębiorcy

Uzasadnienie wypowiedzenia terminowej umowy o pracę

Chcę rozwiązać umowę z pracownikiem, który zatrudniony jest na czas określony. Jednak zastanawiam się czy po zmianach w przepisach muszę dołączyć do oświadczenia uzasadnienie wypowiedzenia terminowej umowy o pracę?

Marcin, Gostyń

 

Zmiany dotyczące umów na czas określony dotyczą głównie limitów w zawieraniu takich umów oraz ich okresów wypowiedzenia. Przepisy regulujące uzasadnienie wypowiedzenia terminowej umowy o pracę za wypowiedzeniem nie uległy zmianie.

Ważne!

W przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia nie ma znaczenia, na jaki okres została zawarta umowa. Uzasadnienie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) należy dołączyć zarówno do umowy terminowej, jak i tej na czas nieokreślony.

Z kolei wypowiadając umowę zawartą na czas nieokreślony, zawsze trzeba podać powód jej zakończenia, niezależnie od tego, w jakim trybie nastąpiło jej rozwiązanie.