0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Handel samochodami sprowadzonymi z zagranicy - rozliczenie kosztów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprowadzam samochody spoza Polski, aby je tutaj sprzedawać. Mam wątpliwości, jak powinienem księgować związane z tym koszty - podatek akcyzowy, opłatę skarbową za potwierdzenie zapłaty akcyzy, cło, dodatkowe opłaty celne, tłumaczenie dokumentów, ubezpieczenie pojazdów?

Julian, Warszawa


W przypadku księgowania akcyzy, cła oraz dodatkowych opłat celnych w przypadku prowadzenia działalności którego przedmiotem jest handel samochodami sprowadzonymi z zagranicy, przepisy jasno określają, że wydatki te powinny powiększyć wartość towarów handlowych, których dotyczą.

Minister Finansów w par. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określił, co ma być uznane za cenę zakupu: cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty, opusty, inne podobne obniżenia. Natomiast do 10 kolumny KPiR należy księgować, jak sama nazwa wskazuje, zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu.

Pozostałe koszty związane ze sprowadzaniem samochodu z zagranicy do Polski, jak tłumaczenie dokumentów czy ubezpieczenie pojazdu, należy księgować w KPiR w kolumnie 13 (pozostałe wydatki). Nie stanową one kosztów ubocznych zakupu ani nie są cenotwórcze, jeżeli chodzi o towary handlowe, jakimi są samochody.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów