Poradnik Przedsiębiorcy

Wypłata wyrównania świadczenia chorobowego w raportach ZUS

Wypłacając pracownikowi zaległe wynagrodzenie chorobowe błędnie obliczyłam podstawę wymiaru tego świadczenia chorobowego. Wypłata wyrównania nastąpi na koniec kwietnia wraz z wypłatą wynagrodzenie za pracę. Czy w takim razie będę zobowiązana do skorygowania rozliczeń za okres, za który wynagrodzenie chorobowe zostało wypłacone?

Ewa, Lubań

 

Wypłacając pracownikom wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za poprzedni okres, pracodawca nie musi sporządzić korekty dokumentów rozliczeniowych za miesiące, których wyrównania te dotyczą. Należności z tytułu wypłaty wyrównania wykazuje w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym dokonuje wypłaty wyrównania, z odpowiednim kodem świadczenia/przerwy, w zależności od rodzaju świadczenia, którego dotyczy wyrównanie. Kwotę wyrównania wynagrodzenia chorobowego trzeba wykazać w raporcie ZUS RSA za kwiecień z kodem 335.

Od wyrównania wynagrodzenia chorobowego powinna być opłacona składka zdrowotna, dlatego kwotę wyrównania świadczenia chorobowego pracodawca powinien doliczyć do podstawy wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego w raporcie ZUS RCA.