0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższe wynagrodzenie za terminowe opłacanie podatków dla płatników już od lipca!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby zatrudniające pracowników, które opłacają podatki w ustawowym terminie, mogą otrzymać z tego tytułu gratyfikację. Co ważne, od 1 lipca zmianie uległy przepisy dotyczące tego rozwiązania i wynagrodzenie za terminowe opłacanie podatków jest wyższe, przy czym podwyżka nie jest przewidziana na stałe.

Kiedy dokładnie przysługuje wynagrodzenie za terminowe opłacanie podatków?

Pracodawca zobowiązany jest do prawidłowego ustalenia i następnie potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od pensji pracownika. W kolejnym kroku pobrane zaliczki powinien przekazywać do urzędu skarbowego. Jeżeli wykonuje to w terminie, to zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej przysługuje mu z tego tytułu zryczałtowane wynagrodzenie. Dotychczas taki dodatek naliczany był w kwocie 0,3% kwoty podatków pobranych zaliczek.

Zmiana stawki wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatków

1 lipca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, które zwiększa zryczałtowaną stawkę wynagrodzenia do 0,6% zapłaconych podatków. Stawka nie zmieniła się jednak na stałe, a będzie obowiązywała w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Istotne jest to, że taka „nagroda” jest należna wyłącznie w przypadku podatku pobieranego według skali podatkowej.

W pozostałych przypadkach stawki nie uległy zmianie i w dalszym ciągu wynoszą:

  • 0,3% kwoty podatków innych niż określone w pkt 1 pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa;
  • 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Pracodawcy, którzy uiszczają podatki w terminie, mogą otrzymać częściowy zwrot przekazanych kwot. Stawka wynagrodzenia w tej sytuacji jest zróżnicowana, a od lipca jest ono wyższe dla osób pobierających podatek naliczony według skali od wynagrodzeń pracowniczych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów