0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dieta z tytułu podróży służbowej znacznie w górę!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od marca 2013 roku stawki diety są niezmienne i wynoszą przy pełnej diecie 30 zł. Od 28 lipca br., zgodnie z ogłoszonym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 1481), dieta z tytułu podróży służbowej znacznie wzrośnie!

Ile będzie wynosić dieta?

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 rok. Dieta krajowa będzie wynosić 38 zł za dobę podróży. Jest to aż ponad 20% wzrost. To nie koniec zmian – wzrośnie również ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu.

 

do 28 lipca 2022 roku

od 28 lipca 2022 roku

Przy pełnej diecie

30,00 zł

38,00 zł

Przy ryczałcie za nocleg (150% diety pełnej)

45,00 zł

57,00 zł

Przy ryczałcie za dojazdy (20% diety pełnej)

6,00 zł

7,60 zł

Dieta z tytułu podróży służbowej 

Co ważne, zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli do 760,00 zł (obecnie 600,00 zł). Warto przypomnieć, że wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących stanowią koszty uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości diet określonych w rozporządzeniu.

Dieta z tytułu podróży służbowej pozostawała niezmienna od 2013 roku. Biorąc pod uwagę, jak długi był to okres, zasadne było podjęcie kwestii zmiany kwoty diety. Ministerstwo wzięło pod uwagę inflację oraz znaczny wzrost cen.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów