0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płaca minimalna w 2023 roku – czy czeka nas rekordowy wzrost?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pojawiają się pierwsze informacje dotyczące wysokości podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku. Jest to spowodowane wysoką inflacją, w związku z czym NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Rady Ministrów o rekordową podwyżkę wynagrodzenia minimalnego. Ile będzie wynosić płaca minimalna w 2023 roku? 

NSZZ ,,Solidarność”: płaca minimalna w 2023 roku powinna wzrosnąć!

Jak wynika z komunikatu NSZZ „Solidarność”, oczekuje się radykalnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku. Dodatkowo związek chce, aby w przyszłym roku płaca minimalna została podwójnie zwaloryzowana: od 1 stycznia i 1 lipca 2023 roku.

NSZZ ,„Solidarność”: „Według propozycji ogólny wzrost wynagrodzeń nie powinien być niższy niż 13,41%. Pracownicy państwowej sfery budżetowej mieliby zarabiać co najmniej 20% więcej. Minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od 1 stycznia 2023 o 16,28% (490 zł), a od 1 lipca 2023 o kolejne minimum 7,15% (250 zł). Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2022 roku, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022”.

Jakie są plany Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej?

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rozważa podwyżkę płacy minimalnej, jednak będzie ona nieco niższa i wyniesie:

  • od stycznia 2023 – 3350 zł,
  • od lipca 2023 – 3500 zł.

„Rozważamy podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 roku do 3350 zł, a od lipca do 3500 zł” – poinformowała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej na czwartkowym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

Kiedy poznamy wysokość płacy minimalnej?

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

  1. Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca każdego roku musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego m.in. propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.
  2. W terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji Rada Dialogu Społecznego uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej.
  3. Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych i opublikowania go do 15 września każdego roku.

„Jeśli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, musimy poczekać na jeszcze jeden wskaźnik do 11 maja i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Jedno, co jest na dzisiaj pewne, to że waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W 2023 roku pracownicy i pracodawcy mogą spodziewać się dwukrotnej waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast dokładne kwoty poznamy dopiero we wrześniu.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów