0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższy ryczałt dla informatyka - nowe stanowisko fiskusa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie dla zawodów z branży IT obowiązują dwie stawki ryczałtu 8,5% oraz 12%. W przypadku informatyków fiskus dotychczas wyrażał zgodę na stosowanie niższej 8,5% stawki ryczałtu. Obecnie jednak stanowisko zmieniło się i obowiązywać może wyższy ryczałt dla informatyka! Jakie zatem usługi świadczone przez infromatyka będą opodatkowane wyższą stawką ryczałtu?

Stawki ryczałtu dla branży IT

Ustalenie właściwej stawki ryczałtu dla branży IT uzależnione jest od rodzaju świadczonych usług. 

W celu ustalenia właściwej stawki ryczałtu niezbędne jest określenie PKWiU świadczonych usług, wówczas na jego podstawie przedsiębiorca może ustalić czy świadczone przez niego usługi podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 8,5% czy 12%.

PKWiU usług wraz z właściwą stawką ryczałtu omawia artykuł: Kody PKD w IT i ich wpływ na stawkę ryczałtu.

Wyższy ryczałt dla informatyka czyli jaki?

W dotychczas wykazywanych interpretacjach indywidualnych fiskus nie miał przeciwwskazań aby informatyk, który nie zajmuje się bezpośrednio tworzeniem czy modyfikacją oprogramowania był opodatkowany 8,5% stawką ryczałtu.

Fiskus jednak zmienia stanowisko i wskazuje wyższy ryczałt dla informatyka, jeśli ten w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi związane z oprogramowaniem. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 marca 2023 roku o sygn. 0114-KDIP3-2.4011.5.2023.3.MR w którym czytamy, że: “Analiza przedstawionego opisu dotyczącego zakresu wykonywanych usług prowadzi do wniosku, że usługi takie jak modelowanie procesów biznesowych, tworzenie koncepcji działania nowych funkcjonalności, tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej, a także tworzenie struktury serwisów sieciowych są związane z oprogramowaniem, a tym samym nie mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Zwracam uwagę, że z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02). Przy czym przepis ten nie odwołuje się ani do bezpośredniego, ani też pośredniego związku z oprogramowaniem.

Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo "związany z" oznacza "dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś". Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania.”

Negatywne dla podatników interpretacje pojawiają się od lutego 2023 roku. Warto jednak mieć na uwadze, że interpretacje indywidualne wydawane są w oparciu o stan faktyczny wnioskodawcy. W przypadku wątpliwości w zakresie zastosowania właściwej stawki ryczałtu przedsiębiorca może wnioskować o wydanie interpretacji indywidualnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów