0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana czasu z zimowego na letni a wysokość wynagrodzenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W nocy 26 na 27 marca o godzinie 2:00 nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. O tej godzinie przesuniemy wskazówki zegara z godziny 2:00 na 3:00. Jak ta zmiana wpłynie na czas pracy i wynagrodzenie pracowników, którzy w tym czasie będą ją wykonywać? Czy ich wynagrodzenie ulegnie z tego powodu obniżeniu? W artykule rozwiewamy wątpliwości.

Zmiana czasu z zimowego na letni

Zasady i terminy zmiany czasu określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026. Zmiana czasu z zimowego na letni polega na przestawieniu zegarów o godzinę z 2:00 na 3:00.

Jak zmiana czasu z zimowego na letni wpływa na wysokość wynagrodzenia?

W związku ze zmianą czasu pracownicy pracujący w nocy z 26 na 27 marca będą pracować o godzinę krócej, więc nie wypracują pełnej normy czasu pracy. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę. Przepisy nie wskazują, jak postąpić w sytuacji, kiedy pracownik jej nie świadczy. Jednak niewypłacenie tym pracownikom wynagrodzenia za nieprzepracowaną godzinę byłoby niesprawiedliwe, pracownicy nie przepracują bowiem tej godziny nie ze swojej winy.

Za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotowy do jej świadczenia, a doznał przeszkód ze strony pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie przestojowe, którego wysokość wynika z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli składnik ten nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, należy wypłacić 60% wynagrodzenia. Wynagrodzenie to nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 3 010 zł w 2022 roku (art. 81 §1 Kodeksu pracy).

Wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania obejmuje tylko wynagrodzenie zasadnicze, ewentualnie również dodatek funkcyjny.
W tej sytuacji pracownik jest gotowy do świadczenia pracy, ale doznaje przeszkód w związku ze zmianą czasu. W związku z powyższym należy mu wypłacić co najmniej wynagrodzenie przestojowe za niewypracowaną godzinę. Ze względu na to, że nie ma żadnych przepisów, które określałyby konkretnie, co zrobić w takiej sytuacji, możliwe jest również wypłacenie normalnego wynagrodzenia.
W przypadku nieprzepracowania godziny w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni, pracownikowi należy wypłacić co najmniej wynagrodzenie przestojowe.

Wynagrodzenie w stawce miesięcznej i godzinowej

Jeżeli pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej, nieprzepracowanie jednej godziny w związku ze zmianą czasu pracy nie powinno powodować obniżenia wynagrodzenia. Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby wypracował pełny wymiar czasu pracy.

Przykład 1.

Pan Mariusz otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3250 zł brutto miesięcznie. W marcu 2022 roku miał przepracować 184 godzin, ale pracował w nocy 26 marca i tego dnia w związku ze zmianą czasu pracy przepracował o jedną godzinę mniej. W marcu przepracował więc łącznie 183 godzin. Mimo niewypracowania normy, pan Mariusz za marzec powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 3250 zł.

Pracownik, który wynagradzany jest w stawce godzinowej, powinien otrzymać wynagrodzenie w zależności od liczby godzin, które rzeczywiście przepracował. Jeżeli jest gotowy do świadczenia pracy, a nie może jej świadczyć ze względu na zmianę czasu pracy, powinien otrzymać za nieprzepracowana godzinę wynagrodzenie przestojowe lub normalne. W takiej sytuacji pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za taką liczbę godzin, jaką przepracowałby zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy.

Przykład 2.

Pan Michał jest wynagradzany w stawce godzinowej, która wynosi 34 zł. 26 marca (dzień zmiany czasu z zimowego na letni) wykonywał pracę o godzinę krócej, niż wynikało to z jego normy czasu pracy. Za nieprzepracowaną godzinę pan Michał powinien otrzymać 34 zł bez dodatku nocnego. 

Za nieprzepracowaną godzinę w związku ze zmianą czasu pracy pracownikowi nie przysługuje dodatek nocny.

Jak widać, zmiana czasu pracy z zimowego na letni nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracowników, którzy w tym czasie wykonują pracę. Jest to przyczyna wyższa, nieleżąca po stronie pracownika, który jest gotowy do świadczenia pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów