Poradnik Przedsiębiorcy

Harmonogram czasu pracy - o czym należy pamiętać

Ułożenie grafiku dla pracowników to wyzwanie dla każdego pracodawcy. Pracownicy chcą skorzystać z urlopu, są wysłani na szkolenia, w danym miesiącu zdarzają się dni wolne od pracy. Pracodawca musi te wszystkie sytuacje uwzględnić. Jak je poprawnie ująć, sporządzając harmonogram czasu pracy? Odpowiadamy poniżej.

Czym jest harmonogram czasu pracy i co powinien zawierać?

Harmonogram czasu pracy to nic innego jak rozplanowanie dni pracy dla zatrudnionych w danym zakładzie pracy osób. Innymi słowy, jest to określenie indywidualnego rozkładu czasu pracy dla jednego pracownika lub grup pracowników.

Harmonogram czasu pracy musi uwzględniać nie tylko dni robocze, ale również:

Wymiar czasu pracy w grafiku

Aby pracodawca mógł prawidłowo sporządzić harmonogram czasu pracy, w pierwszej kolejności powinien określić, ile godzin powinni przepracować pracownicy w danym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z art. 130 k.p. ustala się to poprzez:

  • pomnożenie 40 godzin (norma tygodniowa) przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego, a następnie

  • dodanie do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających), a dalej

  • pomniejszenie otrzymanego wyniku za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela - 8 godzin.

Przykład 1.

Pan Jacek chce ustalić wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na ½ etatu. Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące, wymiar ustalany jest za okres od kwietnia do czerwca 2018 roku.

  • liczba dni roboczych przypadająca w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego:

MIESIĄC

CZAS PRACY DLA ZATRUDNIONYCH NA PEŁNY ETAT

WYMIAR CZASU PRACY DLA ZATRUDNIONEGO NA ½ ETATU

kwiecień

40 godz. x 4 tyg + 8 godz. x 1 dni - 8 godz. x 1 święto = 160 godz.

80 godz.

maj

40 godz. x 3 tyg. + 8 godz. x 8 dni - 8 godz. x 3 święta = 160 godz.

80 godz.

czerwiec

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dni = 168 godz.

84 godz.

RAZEM W KWARTALE

488 godz.

244 godz.

Pracownik zatrudniony na ½ etatu w drugim kwartale 2016 roku powinien przepracować 244 godziny.

Doba pracownicza a harmonogram czasu pracy

Tworząc harmonogram czasu pracy, należy pamiętać o zapewnieniu tzw. doby pracowniczej. Oznacza to, że pracownik, rozpoczynając pracę danego dnia, w kolejnym dniu nie może podjąć się wykonywania swoich obowiązków wcześniej niż po upływie 24 godzin. Reasumując, zatrudniony powinien następny dzień pracy rozpocząć o takiej samej godzinie jak w dniu poprzednim.

Ważne!

Osoby zatrudnione w ruchomym czasie pracy nie muszą przestrzegać zasady zachowania doby pracowniczej.

Odpoczynki dobowe

Planując pracę w kolejnym okresie, należy wziąć również pod uwagę, że pracownik musi mieć zapewniony nieprzerwany odpoczynek pomiędzy kolejnymi dniami pracy. W myśl art. 132 kodeksu pracy wynosi on co najmniej 11 godzin.

Należy przy tym pamiętać o nienaruszaniu doby pracowniczej. Aby oba te przepisy zostały zachowane, pracownik nie może pracować więcej niż 13 godzin w ciągu dnia.

Istnieją jednak przypadki, gdy zachowanie odpoczynku dobowego nie ma zastosowania. Wśród nich wymienić można:

  • zarządzanie zakładem pracy w imieniu pracodawcy,

  • konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Odpoczynki tygodniowe a harmonogram czasu pracy

Przez odpoczynek tygodniowy należy rozumieć 35 godzin nieprzerwanego wytchnienia od pracy. Tutaj nie ma możliwości odstąpienia od zachowania takiego odpoczynku, ale można go skrócić do 24 godzin. Możliwe jest to w przypadku:

  • pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy,

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

  • zmiany pory wykonywania pracy w związku z przejściem na inną zmianę zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy.